Ympäristöyhteistyö

Maamme ykkössatamana haluamme olla alamme edelläkävijä ja osallistumme aktiivisesti yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja yhteistyöhön päättäjien vaikuttajien ja viranomaisten kanssa.

Ympäristöyhteistyötä teemme niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Olemme mukana lukuisissa erilaisissa tutkimushankkeissa sekä Itämeren satamien ympäristöryhmässä, Helsingin ja Turun kaupunkien Itämerihaasteessa, Satamaliiton ympäristötyöryhmässä ja useissa Helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun ympäristöfoorumeissa. Helsingin Satama tekee aktiivista yhteistyötä myös kaupunginosayhdistysten kanssa ja ylläpitää mm. Jätkäsaaren ja Länsisataman alueiden asukkaiden kanssa yhteistä Satamaraatia, joka käsittelee alueiden erityiskysymyksiä.

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme ja seuraamaan toimintaamme:

Itämerihaaste

Helsingin Satama on aktiivinen toimija Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien 2008 käynnistämässä Itämerihaasteessa. Kampanjassa kaupungit sitoutuivat konkreettisiin vapaaehtoisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi ja haastoivat yhteistyöhön mukaan laajasti Itämerellä toimivia tahoja.

Itämerihaaste on toimintamuotona ainutlaatuinen. Sen ytimen muodostavat paikallisella tasolla ja organisaatioiden omassa toiminnassa tehtävät konkreettiset vesiensuojelutoimenpiteet, jotka ylittävät lainsäädännön minimivaatimukset. Haaste tarjoaa verkostossa oleville kumppaneilleen myös mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä, oppia uusia toimintamalleja ja rakentaa siltoja erilaisten toimintakulttuurien välillä.

Vuonna 2016 Helsingin Satama otti käyttöön yhtenä Itämerihaasteen toimenpiteenään uuden hintakannustimen, jolla halutaan tehostaa etenkin risteilyalusten jätevesien jättämistä satamaan. Nyt alus, joka jättää satamaan jätevettä saa 20 % alennuksen kiinteiden ja öljyisten jätteiden jätemaksusta. Kannustin näyttää myös toimivan: lähes 90 % kansainvälisistä risteilylaivoista jätti jätevettä Helsingin sataman laitureilla risteilykaudella 2016.

Lisätietoja: http://www.itamerihaaste.net/

Suomen Satamaliitto

Suomen Satamaliitto on yleisten kunnallisten ja yksityisten satamien vuonna 1923 perustettu keskusjärjestö. Satamaliitto toimii satamien edunvalvojana sekä Suomessa että ulkomailla ja on edustettuna monissa satamapoliittisia ja liikenteellisiä kysymyksiä käsittelevissä organisaatioissa. Helsingin satama on Satamaliiton ylläpitämän ympäristötyöryhmän jäsen.

Lisätietoja: http://www.finnports.com/fin/

Baltic Port Organization (BPO)

Järjestön päätavoite on parantaa Itämeren alueen merenkulkuliikenteen kilpailukykyä nostamalla satamien tehokkuutta, markkinoimalla Baltian aluetta logistiikan strategisena keskuksena sekä kehittämällä satamien ja muiden liikennekeskusten välistä infrastruktuuria. Helsingin Satama kuuluu BPO:n Environment Working Group -työryhmään.

Lisätietoja: http://www.bpoports.com/about.html

European Sea Ports Organisation (ESPO)

The European Sea Ports Organisation edustaa kaikkien Euroopan jäsenvaltioiden kaikkia satamia. ESPO:n päätehtävä on edustaa satamia ja niiden tärkeää asemaa Euroopassa. Vuonna 2010 Helsingin Satama voitti ESPO-palkinnon hyvästä kaupunkiyhteistyöstä.

Lisätietoja: http://www.espo.be/