Hallitus

Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö.

Hallituksen jäsenet 1.1.2015 alkaen:

Hallitus

Pia Pakarinen, puheenjohtaja

Seppo Kanerva, varapuheenjohtaja

Dan Koivulaakso

Matti Kyytsönen

Valtteri Aaltonen

Jan D. Oker-Blom

Julia Ormio

Antti Pankakoski

Tuula Saxholm

Esittelijä
Helsingin Sataman toimitusjohtaja Kimmo Mäki

Sihteeri
Helsingin Sataman talousjohtaja Pekka Meronen