Hallitus

Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö.

Hallitus

Pia Pakarinen (puheenjohtaja)
Seppo Kanerva (varapuheenjohtaja)
Valtteri Aaltonen (31.3.2016 alkaen)
Dan Koivulaakso
Matti Kyytsönen
Jyrki Lohi (31.3.2016 saakka)
Jan Oker-Blom
Julia Ormio
Antti Pankakoski
Tuula Saxholm

Esittelijä
Helsingin Sataman toimitusjohtaja Kimmo Mäki

Sihteeri
Helsingin Sataman talousjohtaja Pekka Meronen