Hallitus

Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö.

Helsingin Satama Oy:n hallitus:

Matti Parpala (puheenjohtaja)
Pilvi Torsti (varapuheenjohtaja)
Ilpo Haaja
Mari Holopainen
Seppo Kanerva
Matti Kyytsönen
Julia Ormio
Antti Pankakoski
Tuula Saxholm

----

Esittelijä varatoimitusjohtaja/talousjohtaja Pekka Meronen
Sihteeri viestintäpäällikkö Eeva Hietanen