Länsiterminaalin osoite muuttuu Tyynenmerenkaduksi

Länsisatamassa Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitilan rakentaminen etenee. Uusia asemakaavan mukaisia katuja rakennetaan kaiken aikaa.

  • Länsiterminaalin Hietasaarenkuja- nimisen katuyhteyden paikalle rakennetaan uusi katu, nimeltään Tyynenmerenkatu. Uuden kadun myötä vaihtuu myös Länsiterminaalin katuosoite. Uusi osoite on Tyynenmerenkatu 8 (entinen osoite Hietasaarenkuja 8).
  • Autotullausrakennuksen uusi osoite on Tyynenmerenkatu 6a ja Rionkatu 2 (entinen osoite Hietasaarenkuja 6a).
  • L5 rakennuksen uusi osoite on Tyynenmerenkatu 10 (entinen osoite Hietasaarenkuja 10).

Osoitteenmuutoksessa kannattaa mainita myös vanha osoite, jotta siirtymävaiheen aikaisilta sekaannuksilta vältyttäisiin.