Vuosaaren satama

Osoite: Gatehouse, Komentosilta 1

Vuosaaren satamakeskus (pdf, 301,65 kB)

Helsingin Satama Oy toimii tavaraliikenteen osalta landlord-pohjalta eli Helsingin Satama hallinnoi ja kehittää satama-alueita ja niihin liittyviä yritysalueita. Helsingin satama vastaa sataman teknisten järjestelmien ylläpidosta sekä alueen liikennejärjestelyistä. Erilaisista tavarankäsittelypalveluista vastaavat alueella toimivat yritykset.

Vuosaaren satama palvelee kontti- ja roroliikennettä. Liikenneyhteydet ovat erinomaiset. Helposti navigoitava meriväylä johtaa suoraan avomerelle ja moottoritietasoinen Satamatie liittyy sujuvasti samantasoiseen kehä III -tiehen ja samalla Suomen päätieverkkoon. Myös junakuljetuksille on luotu hyvät edellytykset: Keravalla päärataan yhtyvä satamarata johtaa suoraan Vuosaaren sataman laitureille ja terminaaleille.

Asiointi Vuosaaren satamassa

Porttialueen pohjoisosa (Satamatie)

Porttialueen pohjoisosasta löytyvät seuraavat palvelut:

 • rekisterikilpien pesupaikat, jotka sijaitsevat Satamatiellä infotaulun luona ja D-pisteiden päissä. Rekisterikilpien on oltava puhtaat, jotta ajoneuvon tunnistus onnistuu.
 • Diesel-pisteet (Neste, Shell, Teboil, St1)
 • pysäköintialueet P3 (24 h) ja P4 (4 h)
 • grillikioski
 • Alepa
 • WC:t (ABC-kylmäasema, grillikioski, P4 -alueen eteläosassa on myös suihku)

Porttialueen eteläosa, porttialue A (Harbour Road In)

Gatehousessa sijaitsevat mm.:

 • satamaoperaattoreiden palvelupisteet (asiakirjat, kulkuluvat)
 • tullin toimipiste
 • Helsingin Satama
 • ravintola, WC

Gatehousessa asiointia varten on satama-alueelle ajaville rekoille varattu alue P1 (max 2 h). Muita Gatehousessa asioivia kuljettajia palvelee alue P2 (2 h).
Rakennuksen vieressä sijaitsee myös rekisterikilpien pesupiste. Gatehouseen pääsee myös jalkaisin P3 (24 h) paikoitusalueelta kävelysiltaa (Porvarinsilta) pitkin.

Port Info

Port Infosta hoidetaan suljetun satama-alueen alue- ja kulunvalvonta. Siellä hoidetaan myös rekkojen manuaalinen tunnistus niiden ajoneuvojen osalta, joita automaattinen järjestelmä ei ole pystynyt tunnistamaan. Lastiin liittyvät asiakirjat ja kulkuluvat hoidetaan Gatehousessa operaattoreiden palvelupisteissä. Port Info palvelee 24 h/vrk puh. +358 9 310 33 794.

Tulli

Mikäli satama-alueelle ajavalle rekalle on määrätty tullikäynti, muuttuvat opasteet ohjaavat rekan tunnistuksen yhteydessä tullitoimistoon. Tullin toimipiste Gatehousessa palvelee myös logistiikka-aluetta.

Gatehousessa tullin palvelupisteessä hoidetaan tuonti- ja vientitullauksia, passituksia sekä logistiikka- ja yritysalueen varastoja (TIR-Carnet avaukset ym.).
Palvelupisteen puh. 0295 527 005
Palvelupisteen aukioloajat

Porttialue A:lla sijaitsevassa V6-rakennuksessa on suuryksikköjen selvityspiste. Siellä mm. avataan Tir-Carnetit sataman kautta kulkeville täysille yksiköille.
Palvelupisteen puh. 0295 527 006
Palvelupisteen aukioloajat

V6 palvelee maahan saapuvaa raskasta liikennettä ja Gatehousen kiinni ollessa myös maasta lähtevää liikennettä.

Mikäli tullipalveluita tarvitaan klo 0.00 – 6.30 tulee tuotavan/noudettavan yksikön tiedot ja arvioitu asioimisaika faksata klo 21.00 mennessä numeroon fax. +358 20 492 3101.

Rahtarinkadun huolto- ja korjaustoiminta-alue

Rahtarinkadun varteen on keskitetty pyörillä liikkuvan raskaan kaluston huolto- ja korjauspalvelut, joita tarjoavat palvelukokonaisuudet nimeltään Portsari ja Speed.

Portsari

 • pesu-, katsastus- ja korjauspalvelut
 • express-öljynvaihtopalvelu
 • rengaspalvelut
 • varaosa ja tarvikepalvelut
 • voiteluaine- ja chemicalstukku ym.
 • ravintola, wc
 • edustus- ja kokoustilat

Speed

 • konttikuljetuspalvelut
 • pilkutus- ja passituspalvelut
 • puolueettomat tavaratarkastukset
 • perävaunu- ja huoltokorjaamo
 • autokatsastus
 • wc
 • edustus- ja kokoustilat

Yhteystiedot

Container Depot Ltd Oy
Gatehouse puh. +358 20 7460 280

Finnsteve Oy Ab
Keskus puh. +358 10 5656 0
Kontrollipiste puh. +358 50 5656 423
Porttipäivystys puh. +358 50 5656 353
Gatehouse puh. +358 10 5656 388

FS-Terminals Oy Ab
Kulkuluvat, vienti puh. +358 50 5656 620
Tuontiterminaali puh. +358 50 5656 308

Helsingin Satama Oy
Port Info puh. +358 9 310 33 794

Aluspalvelut: Päivystys 24h: +358 40 129 3745
Päivystys (vara): +358 40 657 3350
Työjonhto klo 07.00 - 15.00: +358 40 482 9571
shipservice.vuosaari(at)portofhelsinki.fi

Marine Container Yard Oy Ab (MCY)
Info puh. +358 9 6866 140

Multi-Link Terminals Ltd Oy
Kontrollipiste puh. +358 20 746 0220
Gatehouse puh. +358 20 746 0221

Steveco Oy
Kontrollipiste puh. +358 44 232 3755
Gatehouse puh. +358 44 232 3671

Tulli
Gatehouse puh. +358 20 690 624
V6 puh. +358 20 690 628