Ympäristöystävällinen matkustajaterminaali

Helsingin Jätkäsaaren alueen rakentumisen yhteydessä myös siellä sijaitseva Länsisatama uudistuu. Sataman uudistamisen yhteydessä sinne on tulossa uusi matkustajaterminaali kasvavan matkustaja- ja autoliikenteen tarpeisiin. Terminaalin on tarkoitus valmistua vuoden 2017 kevääksi, jolloin Tallinkin uusi LNG-käyttöinen alus aloittaa liikennöinnin Helsingistä.

Terminaalista tulee toinen Helsingin sataman terminaaleista, joka on alun perin rakennettu matkustajaterminaalikäyttöön. Tämä mahdollistaa sen käyttöön liittyvien vaatimusten huomioimisen mahdollisimman hyvin. Tällaisia edellytyksiä terminaalitoiminnan onnistumiselle ovat nykyään erilaiset ympäristönäkökohdat, kuten että rakennus tulee keskustaan, siihen liittyy ajoneuvoliikennettä ja melko suuria määriä ihmisiä, joiden sujuva kulku on taattava. Helsingin Satama on halunnut ottaa etupainotteisesti ympäristömyönteisen otteen toiminnan kehittämiseksi.

  • Kaikissa laitureissa alusten on mahdollista jättää jätevedet suoraan kunnalliseen jätevesijärjestelmään.
  • Jätevesien jättämisestä ei koidu laivoille lisämaksua.
  • Uusilla laitureilla on valmius maasähköön.
  • Länsisataman uudistamisen yhteydessä toteutettavalla liikennejärjestelyiden uudistuksella sekä siihen liittyvällä sataman porttitoiminnon automaation lisäyksellä parannetaan sataman ajoneuvoliikenteen sujuvuutta. Uudistukset vähentävät ruuhkautumista ja tyhjäkäyntiä, millä on päästöjä vähentävä vaikutus.
  • Alusten kiinnitys ja irrotus hoidetaan alipaineeseen perustuvan automaation avulla, joka vähentää merkittävästi alusten polttoaineenkulutusta ja päästöjä.
  • Laivapaikat on sijoitettu optimaalisesti suhteessa meriväylään mahdollisimman sujuvan laivaliikenteen kannalta.
  • Uuden valaistustekniikan avulla tavoitellaan valaistuksen tarvitseman energian tuottamista aurinkopaneelein.
  • LNG:n bunkraaminen on satamassa mahdollista. Tämä mahdollistaa LNG:ta käyttävien laivojen määrän kasvun. LNG-laivojen pakokaasupäästöt ja melu on huomattavasti nykyistä laivakalustoa vähäisempiä.
  • Terminaaliin toteutetaan hyvät julkisen liikenteen yhteydet, mikä vähentää saatto- ym. liikenteen tarvetta.