Helsingin Satama
26.04.2017

Hernesaaren laiturin rakennustyöt käynnistyvät

Hernesaaren päähän sesonkikaudeksi 2019 valmistuvan uuden risteilijälaiturin (LHD) rakentaminen käynnistyy kevään aikana. Helsingin matkustajasatamien johtajan Kari Noroviidan mukaan hanke on edennyt aikataulussa.

Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteistyönä toteutettavan laiturin esirakennusvaiheeseen liittyvät ruoppaus- ja täyttötyöt alkoivat kesällä 2016 ja valmistuivat maaliskuun lopussa.

– Seuraavaksi vuorossa on varsinaisen laiturin rakentaminen, Noroviita kertoo.

Valmistuessaan laituri korvaa Jätkäsaaressa sijaitsevan Melkinlaiturin, jonka alue vapautuu asuinrakentamiselle. 

Tulevaisuudessa matkustajien liikkumista helpottaa myös Hernesaareen tuleva raitiovaunuyhteys.

Urakoitsijana sekä esirakennus- että varsinaisessa rakennusvaiheessa toimii merirakentamiseen erikoistunut Terramare Oy