Tavaraliikenne

Helsingin sataman tavaraliikenne on pääasiassa Suomen ulkomaankaupan tuontia ja vientiä. Helsingin satamien kautta kulkeva tavara kuljetetaan konteissa, rekoissa, perävaunuissa ja vastaavissa yksiköissä.

Myös mittaville junakuljetuksille on luotu hyvät edellytykset: Keravalla päärataan yhtyvä satamarata johtaa suoraan Vuosaaren sataman laitureille ja terminaaleille.

Helsingin sataman tavaraliikenteen arvo edustaa noin kolmasosaa Suomen koko ulkomaankaupan arvosta ja kahta viidesosaa Suomen meritse kuljetetun ulkomaankaupan arvosta.

Helsingin tavarasatamiin tuodaan suurimmaksi osaksi kestokulutushyödykkeitä ja elintarvikkeita sekä teollisuuden raaka-aineita ja puolivalmisteita. Metsä- ja metalliteollisuustuotteet sekä elintarvike-, tekstiili- ja lasiteollisuuden tuotteet muodostavat pääosan vientitavaroista.

Vuosaaren satama palvelee kontti- ja roroliikennettä. Helsingin Satama toimii tavaraliikenteen osalta landlord-pohjalta eli Helsingin Satama hallinnoi ja kehittää satama-alueita ja niihin liittyviä yritysalueita. Helsingin satama vastaa sataman teknisten järjestelmien ylläpidosta sekä alueen liikennejärjestelyistä. Erilaisista tavarankäsittelypalveluista vastaavat alueella toimivat yritykset.

Eteläsatama ja Länsisatama palvelevat matkustajalaivoilla kulkevaa roroliikennettä.

Animaatio banaanin matkasta Helsingin satamaan

► Animaatio banaanin matkasta Helsingin satamaan