YMPÄRISTÖ

Helsingin Satama toimii ainutlaatuisella tavalla merellisen ja kaupunkiympäristön rajapinnassa. Ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa on osa Helsingin Sataman lähtökohdista, halusta kantaa vastuuta ympäristöstä. Helsingin Satamalla on sertifioitu toimintajärjestelmä, joka täyttää standardien ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 vaatimukset.

Helsingin Satamassa

  • toteutamme ympäristövastuullista ja tehokasta investointi ja hankintapolitiikka
  • asetamme konkreettisia ja toteutettavissa olevia ympäristötavoitteita ja arvioimme niiden toteutumista
  • olemme aktiivisesti vuorovaikutuksessa muiden satamatoimijoiden ja sidosryhmien kanssa meri- ja maaliikenteen haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi

Helsingin kaikilla satamanosilla on toimintaa ohjaava ja voimassa oleva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Luvilla säädellään melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa ja niissä määritellään vaikutusten tarkkailu- ja raportointivelvoitteet.