Ympäristö


Helsingin Sataman toiminnan ympäristöluvat määräävät ympäristönsuojelun vaatimukset sekä matkustaja- että tavaraliikenteelle. Ympäristöselvitykset pohjautuvat ympäristölupien selvitys- ja seurantavelvoitteisiin. Ympäristöasioiden hallinta pohjautuu ISO 14001 -standardin vaatimuksiin. Ympäristöasiat on yhdistetty Helsingin Sataman toimintajärjestelmään.
Vuosittaisessa ympäristöohjelmassa huomioidaan sekä Helsingin Sataman että Helsingin kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteet.

ISO 14001 sertifikaatti (pdf, 784,85 kB)

Ympäristövaikutukset

Satamatoiminta vaikuttaa aina ympäristöönsä. Vaikutuksia syntyy Helsingin Sataman omasta toiminnasta, mutta ennen kaikkea alusliikenne ja siihen liittyvä maaliikenne aiheuttavat ympäristövaikutuksia. Helsingin Sataman tavoitteena on pitää omat haitalliset ympäristövaikutukset kurissa, mutta myös myötävaikuttaa kaikkien satamassa toimivien tahojen ympäristötoimintaan. Ympäristövaikutukset, joita Helsingin Satama seuraa ja valvoo on eritelty sivustolla.