Board of Directors

Port of Helsinki Ltd is a limited company owned entirely by the City of Helsinki.

Board of Directors:

Matti Parpala (Chair)
Pilvi Torsti (Vice Chair)
Ilpo Haaja
Mari Holopainen
Matti Kyytsönen
Julia Ormio
Antti Pankakoski
Markku Saarikangas
Tuula Saxholm

Presenting official: CEO Ville Haapasaari
Secretary: Financial Director Pekka Meronen