2022: Rahtiennätys Helsingin satamissa

17.01.2023
Uutiset
Nosturit lastaavat konttilaivoja.
kuva: Suomen Ilmakuva

Helsingin satamien kautta kulki vuonna 2022 kaikkiaan 15,2 miljoonaa tonnia tavaraa. Määrä ylitti kirkkaasti edellisen ennätyksen vuodelta 2018 (14,7 Mt). Koronapandemian lähes kokonaan pysäyttämä matkustajaliikenne alkoi vuoden aikana vähitellen toipua.

– Kauttamme kulki viime vuonna enemmän tavaraa kuin koskaan. Tavaraliikenteen voimakas kasvu jatkui aina elokuun lopulle asti, minkä jälkeen tahti hidastui ja määrissä jäätiin hieman edellisvuotta matalammalle tasolle, kuvaa kulunutta vuotta Ville Haapasaari, Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja. 
– Epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta liikennevolyymimme kasvoivat yleistä markkinaa vahvemmin.

Helsingin Satama -konsernin kokonaistavaraliikenteen määrä oli 15,2 miljoonaa tonnia (+5,6 % vuonna 2021) ja siitä viennin osuus oli 7,7 miljoonaa tonnia vientiä (+0,9 %) ja tuonnin osuus oli 7,3 miljoonaa tonnia (+ 11,7 %).  

Suurin osa Helsingin Sataman kautta kulkevasta tavarasta on Suomen ulkomaankaupan yksiköityä tavaraliikennettä*, eli rekoissa, perävaunuissa ja konteissa kuljetettua rahtia. Vuonna 2022 yksikköliikenteen määrä oli kaikkiaan 12,6 miljoonaa tonnia (+3,8 %). Siitä vientiä oli 6,7 miljoonaa tonnia ja tuontia 5,9 miljoonaa tonnia. 

700 000 rekkaa ja perävaunua kuljetti 8,8 miljoonaa tonnia (+5,1 %) tavaraa. Kontteja kulki 492 000 TEU:ta** (+5,4 %), tonneissa konttirahdin määrä oli 3,8 miljoonaa.

Tavaraliikenne 2021 2022 Muutos%
22/21
Yksiköity tavaraliikenne, tonnia 12 141 000 12 605 000 + 3,8 %
     Tuonti, tonnia 5 522 000 5 906 000 + 6,9 %
     Vienti, tonnia 6 619 000 6 699 000 + 1,2 %
Bulkkitavaraliikenne, tonnia 1 376 000 1 558 000 + 13,2 %
Break Bulk, tonnia 719 000  879 000 + 22,3 %
Ulkomainen liikenne yht.  14 243 000 15 090 000 + 5,9 %
Rannikkoliikenne, tonnia 130 000 91 000 - 29,8 %
KOKONAISTAVARALIIKENNE, tonnia 14 373 000 15 181 000 + 5,6 %
Kontit, TEU 467 000 492 000 + 5,4 %
Kontit, tonnia 3 768 000 3 806 000 + 1,0 %
Rekat, perävaunut ja muut, kpl 664 000 702 000 + 5,7 %
Rekat, perävaunut ja muut, tonnia  8 377 000 8 806 000 + 5,1 %

Laivamatkustus tuplaantui 

– Matkustajamäärät kaksinkertaistuivat verrattuna edelliseen koronavuoteen 2021 ja palautuminen jatkuu näillä näkymin myös kuluvana vuonna, kertoo Haapasaari.
– Maaliskuusta lähtien koronatilanne saatiin yleisesti hallintaan ja yhteiskuntaa lähdettiin laajemmin avaamaan. Samalla myös laivamatkustus jälleen vilkastui. Silti, esimerkiksi aasialaiset turistit suurilta osin yhä puuttuvat laivoilta. 

Vuonna 2022 Helsingin Sataman kokonaismatkustajamäärä oli 8,1 miljoonaa. 
Linjaliikenteessä*** matkustajia kulki yhteensä lähes 8 miljoonaa, mikä oli 112,7 % edellisvuoden määrää enemmän. Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä matkustajia kulki 6,3 miljoonaa, Tukholman reitillä 1,4 miljoonaa ja Helsingin ja Travemünden välillä 152 000. 

Linjaliikenne  2021  2022 muutos-% 22/21
Tukholma 399 000 1 405 000 +252,4 %
Tallinna 3 150 000 6 322 000 100,7 %
Travemünde 102 000 152 000 +49,4 %
Maarianhamina 72 000 43 000 - 40,2 %
Muut 16 000  30 000  +89,5 %
YHTEENSÄ  3 738 000  7 951 000  112,7 %


Kansainvälisen risteilyliikenteen kausi toteutui vaisuna. Kaikkiaan 164 aluskäynnillä Helsinkiin ja pääkaupunkiseutuun pääsi tutustumaan 162 000 matkustajaa. 

Aluskäyntejä oli etukäteen varattu huomattavasti enemmän. Varustamot kuitenkin peruivat käyntejään, kun risteilykäynnit Pietariin lopetettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Liikenne vuonna 2023

Yleisen talousnäkymän heikentymisen, korkean inflaation, energiakriisin ja kuluttajien ostovoiman vähenemisen takia tavaraliikenteen odotetaan vuonna 2023 hieman hidastuvan Helsingin satamissa. 

Kansainvälisessä risteilyliikenteessä ei odoteta suurta kasvua. Linjaliikenteen matkustajamäärissä koronapandemiaa edeltäneisiin lukuihin arvioidaan päästävän vasta 2–3 vuoden päästä, vaikka nykyinen kasvusuunta onkin hyvä. 

* yksiköity tavara = suuryksiköissä, kuten konteissa, rekoissa ja perävaunuissa kuljetettu tavara.
** TEU = 20 jalan merikonttia vastaava tilavuusmitta.
*** linjaliikenne = aikataulujen mukaan kulkeva säännöllinen laivaliikenne, mm. Tallinnan ja Helsingin väliä kulkevat matkustaja-autolautat.

Lisätietoja:
Helsingin Sataman liikennetilasto tammi-joulukuu 2022 
mediadesk(at)portofhelsinki.fi, mediapuhelin virka-aikana: 040 5065280