Eläinperäisten tuotteiden tarkastus Vuosaaren satamaan

06.04.2020
Uutiset

Vuosaaren sataman palveluvalikoima laajenee, kun Ruokavirasto siirtää satamaa palvelevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman Hakuninmaalta Vuosaaren sataman porttialueelle. Maahan saapuvien tuotteiden tarkastus käy entistä helpommin.

Eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman sijainti Vuosaaren satamassa, karttakuva

Eläinlääkinnällisillä rajatarkastusasemilla valvotaan, että EU:n ulkopuolelta tuotavat eläinperäiset tuotteet täyttävät tuonnin ehdot. Viranomaisvalvonnalla mm. estetään eläintautien leviämistä ja turvataan eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta. Eläviä eläimiä ei Vuosaaren rajatarkastusasemalla tarkasteta. 

– Rajatarkastusasemalla tarkastetaan kaikki suoraan EU:n ulkopuolelta tulevat eläinperäiset tuotteet eli sekä elintarvikkeet että sivutuotteet. Vuosaaren sataman kautta Suomeen saapuu paljon lihaa ja kalastustuotteita, kuten tonnikalasäilykkeitä. Sivutuotteista suurin osa ovat rehua, lähinnä koirien puruluita, kertoo jaostopäällikkö Kitty Schulman Ruokavirastosta. 
– Asiakkaidemme arkea helpottaa todella paljon, kun tarkastukset tehdään heti satamassa. Tarkastusasema on myös uusien EU-vaatimusten mukainen, hän jatkaa.

Helsingin Satama rakennuttaa rajatarkastusta varten monikäyttöiset, noin 360 m2 toimitilat Vuosaaren sataman porttialueelle, V6 ja V7 -rakennusten läheisyyteen.  Rakennuksen urakkasopimus on solmittu Kymppirakenne Oy:n kanssa. Työt ovat käynnistyneet huhtikuussa 2020 ja tavoitteena on, että Ruokavirasto ottaa tilat käyttöön vuoden 2021 alussa.

Senaatti-kiinteistöt vuokraa tilat satamalta ja edelleenvuokraa ne Ruokavirastolle rajatarkastusasemaksi. 

Helsingin Satama vastaa kiinteistön ylläpidosta myös jatkossa, joten jo suunnitteluvaiheessa kiinnitettiin erityistä huomiota mm. energiataloudellisuuteen, ei pelkästään rakennuttamisen kustannuksiin.

– Kokonaisuudessa otettiin huomioon tilojen suunnittelun, rakentamisen, käytön ja ylläpidon kustannukset. 
Elinkaariajattelu ja vähäpäästöisyys tukevat myös Helsingin Sataman kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista, kertoo sataman kehittämispäällikkö Pekka Hellström.