Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

30.03.2020
Uutiset


Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy:n (ESSP) operatiivinen johto muuttuu. Nykyisen toimitusjohtaja Kari Noroviidan siirtyessä eläkkeelle 15.4.2020 yhtiön toimitusjohtajana aloittaa Helsingin Satama Oy:n taloudesta, ICT:stä ja kehittämisestä vastaava johtaja DI Pekka Meronen.

Muu organisaatio jatkaa ennallaan. Pekka Meronen on työskennellyt aiemmin mm. Kotkan ja Rauman satamissa ja tuntee alan haasteineen ja mahdollisuuksineen hyvin.

Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy jatkaa toimintansa määrätietoista kehittämistä ylläpitääkseen luotettavia ja kustannustehokkaita palveluita asiakkailleen. ESSP tulee lähivuosina hakemaan kasvua toimintaansa sekä maantieteellisesti, että palvelutarjontaa laajentamalla.

Lisätietoja:

Ville Haapasaari
Etelä-Suoman Satamapalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 709 8798

Pekka Meronen
Helsingin Satama Oy:n johtaja, Talous, ICT ja kehittäminen
puh. 040 563 6763

Kari Noroviita
Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy:n toimitusjohtaja
puh. 050 040 3990