EU:lta 21,4 miljoonaa euroa Helsinki-Tallinna kaksoiskaupungin yhteyksien parantamiseen

01.10.2018
Uutiset

TWIN-PORT 3 hankkeelle, jossa ovat mukana Helsingin ja Tallinnan satamat, Helsingin kaupunki ja laivayhtiöt Tallink, Viking Line ja Eckerö Line, on myönnetty yhteensä 21,4 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Suunniteltujen investointien kokonaiskustannukset ovat 71,2 miljoonaa euroa.

Helsingin Länsisatamaan on suunniteltu useita investointeja liikennejärjestelyiden parantamiseksi ja vähentämään liikenneruuhkia sataman lähiympäristössä.

– Helsingin kaupunki saa EU-tukea Jätkäsaaren liikenneyhteyksien parantamiseen. Toteutettavia kohteita ovat mm. Atlantinkadun silta, Länsisatamankadun kaistajärjestelyt ja Atlantinkadun raitiotieyhteydet. Tuen avulla on myös mahdollista rakentaa joukkoliikenteelle ratkaisu, jolla matkustajien yhteydet liikennemuodosta toiseen ovat saumattomat. Investoinneilla on merkittävä vaikutus matkustajien ja lähiseudun asukkaiden liikkumiseen sekä sujuvaan liikenteeseen koko Helsinki–Tallinnan meriyhteyden kannalta, Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari toteaa.
– Tukea saatiin myös Vuosaaren roro-yhteyksien parantamiseen ja Katajanokan laiturijärjestelyihin.

Aikaisemmilla Twin-Port -hankkeilla on rakennettu ja kehitetty Helsingin ja Tallinnan matkustajaterminaaleja, avattu Muuga-Vuosaaren ro-ro-linja. Lisäksi uusi LNG:tä käyttävä matkustajalautta MS Megastar aloitti Tallinna–Helsinki laivareitillä. Nyt uuden Twin-Port 3 -hankkeen tarkoitus on vähentää kasvavan matkustajalauttaliikenteen ympäristövaikutuksia. Lisäksi Helsingin ja Tallinnan välisiä liikenneyhteyksiä parannetaan edelleen.

– EU-tukea on saatu myös laivojen automaattisten kiinnitys- ja maasähköjärjestelmien asentamiseen.  Näin satama-alueiden yöaikainen melu ja päästöt ilmaan vähenevät, Ville Haapasaari sanoo.

Twin-Port 3 -hankkeen kausi on 2018–2023. Koko hankkeen suurimmat investoinnit tekee Helsingin Satama Oy ja Helsingin kaupunki, 24 miljoonaa euroa ja 27 miljoonaa euroa. Tallinnan Satama investoi 16 miljoonaa euroa ja laivayhtiöt yhteensä 4 miljoonaa euroa.

CEF (Connecting Europe Facility) rahoitusohjelma on jatkoa TEN-T:lle, mistä ensimmäinen Twin-Port-hanke alkoi. Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen kehittäminen on osa TEN-T-Pohjanmeri – Itämeri ydinliikenneväyläverkostoa. Se on elintärkeä, koska se yhdistää Euroopan pohjoisosat eteläisen TEN-T liikenneväyläverkostoihin.

Co-financed by the Connecting Europe Facility of the European Union

Lisätietoja:

Johtaja Kari Noroviita, Helsingin Satama Oy
kari.noroviita(at)portofhelsinki.fi
Puh. +358 500 403 990

Projektinjohtaja Outi Säntti, Helsingin kaupunki
outi.santti(at)hel.fi
Puh. +358 9 310 25976