Helsingin Satama edistää LNG:n käyttöä – tankkauksen turvallisuusohjeet julkaistu

27.06.2017
Uutiset
Mega Star tankkaus
Skangas täydennystankkaa Tallink Shuttle Megastaria Helsingin Länsisatamassa. Kuva Timo Porthan.

Nesteytetty maakaasu, lyhyesti LNG (liquefied natural gas) yleistyy meriliikenteen polttoaineena. Se on perinteistä dieseliä tai raskasta polttoöljyä selvästi ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Helsingin Satama julkaisi ohjeet alusten turvalliseen LNG-tankkaukseen.

LNG vähentää merkittävästi alusten ympäristöä rasittavia päästöjä. Itämeren rehevöitymisen kannalta erityisen vahingolliset typpipäästöt voivat olla jopa 85 % pienemmät kuin normaalilla meridieselillä. Lisäksi hiilidioksidipäästöt saattavat laskea yli 20 % ja rikki sekä pienhiukkaspäästöt jäävät minimiin. Myös melu on nestekaasulla kulkevilla aluksilla selvästi muita vähäisempää.

Meriliikenteen rikkisäätelyn laajentuessa Itämereltä muillekin merialueille, LNG on yhä mielenkiintoisempi vaihtoehto. Se kykenee vastaamaan myös Itämerellä 2021 alusta lähtien voimaantuleviin typpirajoitteisiin.

Myös Helsingin Satama osaltaan edesauttaa LNG:n käytön yleistymistä. Viime talven aikana satama laati LNG-turvallisuusoppaan yhdessä SSPA-konsulttiyhtiön ja viranomaisten kanssa. Oppaassa kerrotaan selkeästi ja käytännön tasolla minimivaatimukset varustamoille ja LNG-toimittajille, jotka haluavat bunkrata LNG:tä Helsingin Satamassa.

Helsingin Satamassa on tankattu LNG:tä jo kesästä 2014 lähtien, kun Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaiva Turva valmistui. Sen pääasiallinen bunkrauspaikka on Vuosaaressa, ja alusta asti bunkraus on sujunut ongelmitta. Uusin Helsingin Satamaa käyttävä LNG-alus on Tallink Shuttle Megastar, joka liikennöi Helsingin ja Tallinnan väliä. Megastar täydennystankataan Länsisatamassa viidesti viikossa. Aluksen kääntöajat ovat nopeat, joten tankkauksen on oltava tarkkaa, ripeää ja turvallista.

Lisätietoja:

liikennepäällikkö Andreas Slotte, Helsingin Satama Oy
p. 09 31033844
andreas.slotte(at)portofhelsinki.fi

laatu- ja ympäristöpäällikkö Aino Rantanen, Helsingin Satama Oy
p. 09 310 33521
aino.rantanen(at)portofhelsinki.fi