Helsingin Satama Euroopan matkustajasatamien kärkeen

17.01.2018
Uutiset

Ulkomaan tavaraliikenteen yleissatamana Helsinki on Suomen ykkönen.

Helsinki nousi vuonna 2017 Euroopan ja mahdollisesti koko maailman vilkkaimmaksi matkustajasatamaksi 12,3 miljoonalla matkustajallaan. Erityisesti Tallinnan-linjalla matkustusmäärät kasvavat voimakkaasti. Helsinki ja Tallinna muodostavat yhä selkeämmin ”kaksoiskaupungin”, jossa taloudelliset ja sosiaaliset suhteet ovat tiiviit. Linjaliikenne Tukholmaan, Pietariin ja Travemündeen on jo vuosia ollut vakaata. Kansainvälinen risteilyliikenne kasvoi voimakkaasti.

Euroopan kovimmat matkustajaluvut

kokonaismatkustajaliikenne 2017

2017 Helsingin Sataman laivamatkustajien kokonaismäärä kasvoi 2,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Pelkästään linjaliikenteen matkustajamäärä kasvoi 1,8 %, määrä oli 11,8 miljoonaa. Tallinnan ja Helsingin välillä kulki 9 miljoonaa matkustajaa (+3,2 %), Tukholman ja Helsingin välillä 2,3 miljoonaa matkustajaa (-0,1 %). Helsingissä vieraili 266 aluksella vuoden aikana 478 000 (+ 16,8 %) kansainvälistä risteilymatkustajaa, mikä oli kaikkien aikojen ennätys.

– Varustamot ovat tuoneet Helsinki – Tallinna linjalle viime vuosina entistä suurempia ja nopeampia aluksia ja lisänneet matkustajakapasiteettia myös sesonkeihin, sanoo Kari Noroviita, Helsingin Sataman matkustajasatamista vastaava johtaja.
– Helsingin Satama taas on vastannut kysyntään kasvattamalla merkittävästi nopean reittiliikenteen kapasiteettiaan Tallinnan suuntaan ottamalla helmikuussa 2017 käyttöön uuden Länsiterminaali 2:den aluejärjestelyineen.

Helsingin ja Tallinnan muodostama yhtenäinen talousalue perustuu osaltaan joustavaan ja vilkkaaseen matkustaja-autolauttaliikenteeseen kaupunkien välillä. Uusi trendi on, että Suomi ja Itämeri kasvattavat suosiotaan erityisesti aasialaisten matkustajien keskuudessa.

Sataman vaikutukset pääkaupunkiseudun matkailupalveluissa, hotelli- ja ravintola-alalla, liikenteessä ja vähittäiskaupassa ovat merkittäviä. Vuosittain merimatkustajat tuovat pääkaupunkiseudulle reilut 805 miljoonaa euroa ja satamaan liittyvien toimintojen liikevaihdon yhteenlaskettu arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Kaikkiaan satamaan liittyvät toiminnot työllistävät kerrannaisvaikutuksineen 15 000 henkilöä. (Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimus 2016. Kts. liite)

Suomen vilkkain ulkomaantavaraliikenteen yleissatama

Kokonaistavaraliikenne 2017

Suomen talouden kasvu ja tavaraliikenteen keskittyminen näkyi vahvasti satamissa. Rahtiliikenteessä Helsingin Satama ylsi 2017 huippulukemiinsa ja nousi kärkeen ulkomaanliikenteen yleissatamana. Ulkomaanliikennettä oli yhteensä 14 miljoonaa tonnia (+14,3 %).

Kaikkiaan tavaraa Helsingin Satamien kautta kulki yhteensä 14,3 miljoonaa tonnia (+14,2 %), josta tuontia oli 7,3 miljoonaa tonnia (+13,2 %) ja vientiä 6,9 miljoonaa tonnia (+14,6 %).

Suuryksiköissä tavaraa liikkui kaikkiaan 11,89 miljoonaa tonnia (+12,5 %). Siitä konttiliikenteen määrä oli 491 000 TEU:ta (*), (+ 8,8 %) ja kumipyöräliikenteessä (**) kulki kaikkiaan 587 000 yksikköä (+11,1 %).

– Kontti- ja roro-alusten koot kasvavat, ja kehitys on ollut samankaltainen jo useamman vuoden. Liikennemäärien kasvua on odotettavissa myös jatkossa, arvioi Jukka Kallio, Vuosaaren sataman johtaja.

Helsingin Satama Oy on Euroopan matkustajaliikenteen vilkkain satama. Luomme sujuvat puitteet merimatkailulle mm. Tallinnaan ja Tukholmaan. Tavaraliikenteessä Helsingin Satama on Suomen johtava ulkomaanliikenteen yleissatama, joka palvelee Helsingin seudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia.

* TEU (twenty-foot equivalent unit) = 20 jalkaa pitkä merikontti
** Kumipyöräliikenne = tavaraliikenteen maantiekuljetukset rekoilla, perävaunuilla ja vastaavilla ajoneuvoilla 

Lisätiedot:

Matkustajaliikenne: Kari Noroviita, johtaja matkustajasatamat, Helsingin Satama Oy
p. +358 50 0403990
kari.noroviita(at)portofhelsinki.fi

Tavaraliikenne: Jukka Kallio, johtaja Vuosaaren satama, Helsingin Satama Oy
p. +358 40 3504026
jukka.kallio(at)portofhelsinki.fi

Eeva Hietanen, viestintäpäällikkö, Helsingin Satama Oy
p. +358 50 3543616
eeva.hietanen(at)portofhelsinki.fi

LIITTEET & LINKIT     

Helsingin Sataman graafit: matkustajaliikenne, yksiköity tavaraliikenne, konttiliikenne (pdf)  

TAK Rajatutkimus 2016 (pdf)
Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimus 2016 (pdf)
Eurostat: Maritime ports freight and passenger statistics
Helsingin Sataman liikennetilastot
        
        
KUVIA

Helsingin Sataman aineistopankki