Helsingin Satama hakee EU-tukea investoinneilleen

02.03.2020
Uutiset

Helsingin Satama Oy on jättänyt EU:lle kolme sataman ympäristöinvestointeja koskevaa tukihakemusta yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tavoitteena on mm. vähentää satama-alueen päästöjä ja kohdentaa hyötyjä erityisesti lähialueiden asukkaille ja kaupunkiin. Tukia haetaan 20–30 % investoinneille, joiden yhteissumma on yli 18 MEUR.

Helsingin Satama haluaa olla kestävän satamatoiminnan edelläkävijä. Tavoitteeksi ja toimintaohjelman perustaksi on asetettu 100 % hiilineutraali satamatoiminta vuoteen 2035 mennessä.  Tutustu hiilineutraali satama 2035 -ohjelman tavoitteisiin ja keinoihin.

Satama hakee Euroopan Unionin CEF -tukea useisiin Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelman hankkeisiin, mm. maasähköinvestointeihin, terminaalirakennusten energiatehokkuushankkeisiin, laivapaikan EK7 automaattiseen laivojenkiinnitysjärjestelmään sekä Vuosaaren satamaan rakennettavaan Vuosaari – Muuga reittiä palvelevaan ajoneuvojen kaksoisramppiin. 

Hyvä esimerkki kaupunkilaisia hyödyttävistä investoinneista on useille laivapaikoille rakennettavat maasähköliitännät. Kun aluksille voidaan syöttää sähköä niiden laiturissaoloaikana suoraan maista, ne eivät joudu käyttämään apukoneitansa sähkön tuottamiseen. Maasähkön käyttö voi siis vähentää merkittävästi melua sekä paikallisia ilmanpäästöjä ja näillä positiivisilla ympäristövaikutuksilla on merkitystä erityisesti satama-alueella työskenteleville henkilöille ja lähialueiden asukkaille.

EU:n tukipäätökset saataneen kesän 2020 loppuun mennessä.

CEF

Lisätietoja: 
johtaja, talous, ICT ja kehitys, Pekka Meronen, Helsingin Satama Oy
pekka.meronen(at)portofhelsinki.fi
p. +358 40 5636763