Helsingin Satama kannustaa hinnoittelulla alusten päästöjen ja melun vähentämiseen

30.11.2017
Uutiset

Helsingin Sataman hinnasto vuodelle 2018 on julkaistu. Uutena asiana siihen kirjattiin mahdollisuus hakea alusmaksuihin alennusta ympäristövaikutusten pienentämisen perusteella.

Alennusta voi saada toimenpiteillä, jotka pienentävät alusten ympäristövaikutuksia: ilmanpäästöjen vähennyksillä, melunvaimennuksella satamassa tai muilla investoinneilla, jotka parantavat ympäristötehokkuutta. Hyvät tulokset ratkaisevat.

– Samalla kun jälleen nostamme esille ympäristövaikutusten hallinnan tärkeyttä, kiitämme asiakkaitamme hyvästä toiminnasta ja tarjoamme heille taloudellisia mahdollisuuksia kehittää toimintaansa edelleen, kertoo Helsingin Sataman laatu- ja ympäristöpäällikkö Aino Rantanen.

Linjaliikenteen alus voi saada korkeintaan 3 % alennuksen alusmaksusta, jos se on joko

  • vähäpäästöinen (perusteena esim. ESI-sertifikaattipisteytys tai muu ympäristösertifikaatti) tai
  • aluksen lähtömelutaso matkustajasatamassa on alle 105 dB (perusteena todennetut ja mitatut lähtöäänitasot laiturissa ollessa) tai
  • sille on tehty ympäristötehokkuutta, energiatehokkuutta, meluntorjuntaa tms. parantavia investointeja tai innovaatioita (perusteena esitys muutoksesta ja laskelma/mittaus sen vaikutuksesta)

Helsingin Sataman hinnasto 2018 sekä ympäristöalennuksen soveltamisohjeet: http://www.portofhelsinki.fi/helsingin-satama/hinnasto

---

Jätevettä on voinut jättää Helsingin Sataman kaikilla laitureilla suoraan jätevesiverkkoon ilman erillistä maksua jo vuodesta 2008. Vuoden 2016 alusta Satama otti lisäksi käyttöön hintakannustimen, jolla kansainvälisiä risteilijöitä houkuteltiin jättämään jätevettä satamaan. Kannustin tuotti hyvää tulosta: 2016 lähes 90 % risteilyaluskäynneistä jätevettä jätettiin satamaan.

Hyvät kokemukset saivat Helsingin Sataman laajentamaan hintakannustimiaan merenkulun ja satamatoiminnan ympäristövaikutusten pienentämiseksi.