Helsingin Satama ohjaa hinnoittelulla rekkaliikenteen painopistettä

13.11.2018
Uutiset

Vuodelle 2019 Helsingin Satama Oy:n hinnaston tavaramaksut pysyvät ennallaan ja muihin maksuihin tehdään pääosin vain inflaatiota vastaava 1,2 % maltillinen yleiskorotus.

Rekkaliikenteen kasvua ohjataan kaupunkisatamista Vuosaareen

Helsingin Satama ottaa käyttöön rekkamaksut kaupunkisatamissa aamun ja iltapäivän ruuhkaisimpina aikoina. Samaan aikaan pyrimme Vuosaaren sataman kapasiteetin parempaan käyttöön asettamalla vastaavia taloudellisia kannusteita rekkaliikenteelle.

Vuoden 2018 alussa käyttöönotetun ympäristöperusteisen alusmaksualennuksen vaikuttavuutta kasvatetaan, niin että maksimialennus voi olla 4 %. Entistä suuremmalla alennuksella kannustetaan varustamoita vähentämään edelleen päästöjä ilmaan, melua sekä toteuttamaan energia- ja ympäristötehokkuutta parantavia investointeja.

LHD-laituri palvelemaan kansainvälistä risteilyliikennettä

Helsingin Satama on saanut valmiiksi Hernesaaren uuden LHD-laivapaikan, joka on valmiina vastaanottamaan ensimmäiset kansainväliset risteilijät keväällä 2019. Risteilyliikenteen matkustajamaksujen alennusta vähennetään 35 prosentista 30 prosenttiin.

Viime vuoden alusta alkaen Helsingin satamissa käyvät matkustaja-alukset ovat saaneet 20 % alennuksen kiinteiden ja öljyisten jätteiden alusjätemaksusta, mikäli jättävät jätevesiä satamaan. Tämä käytäntö jatkuu ennallaan myös 2019.

Kiinnitys- ja irrotuspalvelut siirtyvät Etelä-Suomen Satamapalvelulle

EU-komission satamapalveluja koskevan asetuksen määräysten voimaantulo 24.3.2019 muuttaa alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluiden tarjoamista Helsingin satamissa.
    
Helsingin Satama Oy järjestää kiinnitys- ja irrotuspalveluidensa tuotannon omistamaansa tytäryhtiöön, Etelä-Suomen Satamapalvelulle 1.1.2019 alkaen Tämä tarjoaa mahdollisuuden laadukkaisiin ja tehokkaisiin aluspalveluihin. Muutoksella ei ole asiakkaille välittömiä hintavaikutuksia.    

Automooring-laitteistojen käyttö on eriytetty kiinnitys- ja irrotusmaksuista ja sille on määritelty Helsingin Sataman Oy:n hinnastossa oma infrastruktuurimaksunsa.


Tutustu uuteen hinnastoon täällä.