Helsingin Satama Oy:n koko henkilöstö lomautetaan määräajaksi

20.05.2020
Uutiset

Koronapandemia ja siihen liittyvät matkustamisrajoitukset ovat vaikuttaneet vahvasti myös Helsingin Satama Oy:n liiketoimintaan. Tämän vuoksi on jouduttu käynnistämään laajoja säästötoimia. Osana säästöohjelmaa Helsingin Satama Oy on 19.5.2020 päättyneissä yt-neuvotteluissa sopinut henkilöstön kanssa henkilöstön määräaikaisesta lomauttamisesta.

Helsingin Satama Oy:n henkilökunta lomautetaan 30 päiväksi elokuun alusta vuoden loppuun mennessä ja enintään 30 päiväksi vuoden 2021 alkupuoliskolla. Helsingin Sataman johto osallistuu henkilöstön sopeuttamistoimiin luopumalla lomarahoistaan 2020.

Lomautukset pyritään toteuttamaan siten, ettei niistä seuraisi häiriöitä asiakkaillemme ja toimintaamme.  

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Ville Haapasaari, Helsingin Satama Oy
ville.haapasaari(at)portofhelsinki.fi
p. 040 7098798