Helsingin Satamalla pohjoisen Euroopan satamien parhaat websivut

15.03.2019
Uutiset
Helsingin Sataman verkkosivusto on responsiivinen

Suomi ja Iso-Britannia hallitsivat vuoden 2018 lopussa toteutettua satamanpitäjien verkkosivujen arviointia. Korkeimmat pisteet websivujen sisältöjen ja käytettävyyden arvioinnissa saavutti Helsingin Satama. Arviointi on osa EU:n Itämeren alueen HAZARD- projektia, jota johtaa Turun yliopisto.

Pohjoisen Euroopan tärkeimpien satamanpitäjien verkkosivustot arvioitiin niiden sisällön ja käytettävyyden osalta vuoden 2018 lopussa. Arviointi kattoi 97 satamaviranomaista, jotka hallinnoivat yhteensä 116 satamaa.

verkkosivuarvioinnin tulokset, Top 5

Helsingin Satama saavutti arvioinnissa korkeimmat pisteet (79,1). Doverin satama sijoittui toiseksi (77,1), Rauman satama kolmanneksi (76,6), Porin satama oli neljäs (75,6) ja Tallinnan satama viides (74,4).

Arviointi keskittyi satamanpitäjien verkkosivujen englanninkieliseen sisältöön yleensä ja erityisesti siellä viestittyihin turvallisuuteen liittyviin asioihin sekä sivustojen käytettävyyteen ja laatuun.

Helsingin Satama vastaanotti parhaan palkinnon satamien websivujen vertailussa
Arvioinnin tulokset julkistettiin HAZARD:n loppukonferenssissa Tallinnassa 15.3.2019. Helsingin Sataman puolesta ensimmäisen palkinnon vastaanotti viestintäpäällikkö Eeva Hietanen.

Pääkategoriat 1. Sisältö ja 2. Käytettävyys lajiteltiin seitsemään ryhmään, jotka keskittyivät yksityiskohtaisesti matkustaja- ja rahtitoimintojen turvallisuuteen, sataman ominaisuuksiin sekä verkkosivuston käytettävyyteen ja tekniseen suorituskykyyn. Jokaisen verkkosivuston kaikkiaan 280 sisältöön, käytettävyyteen ja verkkosivuston laatuun liittyvää yksityiskohtaa arvioi vähintään kaksi eri henkilöä.

Arviointiin valittiin EU:n liikenneverkon (TEN-T) ydinverkkosatamat Le Havresta pohjoiseen, mukaan lukien Brittien saaret, sekä ne ns. kattavan verkon satamat Itämeren alueella, joiden vuosittainen liikennemäärä ylittää 2 miljoonaa tonnia rahtia tai yli miljoona matkustajaa. Listaa täydennettiin Norjan tärkeillä satamilla sekä Venäjän Itämeren alueen satamilla.

Lisätietoja:
Professori Lauri Ojala
 +350 50 502 70 31
lauri.ojala(at)utu.fi

Projektipäällikkö Jarmo Malmsten
+358 50 409 1493
jarmo.malmsten(at)utu.fi

HAZARD-projektin kotisivut: https://blogit.utu.fi/hazard/