Helsingin Satamalle viisi miljoonaa euroa investointitukea EU:lta

16.07.2020
Uutiset

Helsingin Satama Oy on saanut EU:lta tukea Helsingin satamien investointihankkeisiin Helsinki-Tallinna ja Helsinki – Travemünde -reiteille sekä Hernesaaren risteilyliikenteen maasähköjärjestelmän toteuttamiseen. Investoinneilla parannetaan erityisesti ympäristöystävällisyyttä ja tehokkuutta.

Helsingin ja Tallinnan satamien TWIN-PORT IV-hankkeelle on myönnetty yhteensä 10 miljoonaa euroa uutta EU-rahoitusta. Investointien kokonaiskustannukset ovat Helsingin satamissa noin 11,3 miljoonaa euroa ja niihin myönnetty tuki noin 3,4 miljoonaa euroa. Tukea saatiin erityisesti maasähköjärjestelmien ja satamien tehokkuuden kehittämiseen, alusten kiinnittymisen automatisointiin sekä Vuosaari – Muuga -reitin ramppijärjestelyihin.

Hansalink II-hankkeelle, jossa osallisina ovat Helsingin ja Lyypekin satamat sekä Lyypekin kaupunki, on myönnetty yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa uutta EU-rahoitusta. Hankkeeseen suunniteltujen maasähkö- ja automatisointi-investointien kokonaiskustannukset ovat Vuosaaressa noin 2,3 miljoonaa euroa ja niihin myönnetty tuki noin 0,7 miljoonaa euroa.

Cruise OPS -hankkeessa Itämeren keskeisimmät kansainvälisen risteilyliikenteen satamat toteuttavat yhdenmukaista maasähköjärjestelmää risteilyliikenteen satamakäynnin aikaisten pakokaasu- ja melupäästöjen vähentämiseksi. Hernesaareen suunnitellun maasähköjärjestelmän Helsingin Sataman kustannukseksi on arvioitu 4,2 miljoonaa euroa, jolle on saatu tukea 0,9 miljoonaa euroa.

"Olemme erittäin tyytyväisiä saatuihin tukiin. Tämä osoittaa kehityshankkeidemme olevan samansuuntaisia EU:n liikkumisen ja kuljetusten ympäristö- ja tehokkuusajattelun kanssa", Pekka Meronen, Helsingin Satama Oy:n taloudesta, ICT:stä ja kehittämisestä vastaava johtaja toteaa.

Aikaisemmilla Twin-Port ja Hansalink -hankkeilla on rakennettu ja kehitetty Helsingin, Tallinnan ja Lyypekin satamainfrastruktuuria sekä varustamojen kalustoa ja mahdollistettu Muuga-Vuosaaren ro-ro-linjat. Lisäksi uusi LNG:tä käyttävä matkustajalautta MS Megastar aloitti Tallinna–Helsinki laivareitillä. Nyt uuden Twin-Port IV -hankkeen yksi tarkoitus on edelleen vähentää kasvavan matkustajalauttaliikenteen ympäristövaikutuksia.

Helsingin Satama Oy
Helsinki on Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Helsingin Satama Oy luo sujuvat puitteet merimatkailulle Tallinnaan ja Tukholmaan. Kaikkiaan Helsingin sataman kautta kulki 12,2 miljoonaa matkustajaa vuonna 2019. Helsingin Satama on myös Suomen johtava ulkomaankaupan yleissatama. Konsernin kokonaistavaraliikenteen määrä oli 14,4 miljoonaa tonnia vuonna 2019.

 

Co-financed by the Connecting Europe Facility of the European Union

Lisätietoja:
mediadesk(at)portofhelsinki.fi
mediapuhelin virka-aikana: 040 5065280
virka-ajan ulkopuolella: p. 050 354 3616