Helsingin Sataman ympäristöalennus vähentänyt ympäristövaikutuksia satama-alueilla

11.12.2018
Uutiset
Lokkeja Vuosaaren Satamassa

Helsingin Satama on kuluneen vuoden aikana myöntänyt ympäristövaikutusten pienentämisen perusteella kahdeksalle linjaliikenteen alukselle alennuksia alusmaksuista. Kaikkiaan satama myönsi alennusta lähes 148 000 euron edestä. Vuonna 2019 myönnettävien alennusten maksimimäärää tullaan entisestään nostamaan ja satamatoimijoiden yhteiset ponnistelut hyvän ja turvallisen satamatoiminnan eteen jatkuvat.

Sataman hinnoittelun mukaan laivavarustamo voi hakea ja saada alennusta alusmaksuista, kun se toteuttaa toimenpiteitä, jotka vähentävät ilmanpäästöjä, vaimentavat melua satamassa tai muilla investoinneilla, jotka parantavat alusten ympäristötehokkuutta.

– Jotkut toimenpiteet ovat tuntuneet heti paikallisesti sataman ympäristön asukkaille esimerkiksi alentuneena melutasona, mutta kaikkiaan satamatoiminnan ympäristövaikutusten alentaminen on pitkä prosessi, jota seuraamme vuosittain lukuisilla selvityksillä, kertoo Helsingin Sataman kestävän kehityksen päällikkö Andreas Slotte.
– Alennus on yksi keino, jolla satama tavoittelee kestävää kehitystä. Alennus kannustaa varustamoja tekemään lainsäädännön minimitason ylittävää ympäristövaikutusten vähentämistä erityisesti satama-alueella. Parhaimmillaan alennus parantaa varustamojen ympäristöinvestointien kannattavuuslaskelmia ja osaltaan mahdollistaa ympäristön kannalta paremman kehityksen.

Helsingin Länsisataman LJ3-laivapaikkaa käyttävälle MS Princess Anastasialle tehtiin viime talvitelakoinnin aikana mittavia meluntorjuntatoimenpiteitä: sen pää- ja apukoneet huollettiin ja äänenvaimentimet vaihdettiin. Melupäästömittaukset osoittavat toimien onnistuneen: aluksen melu on vaimentunut noin 4–5 dB ja erityisesti melun pienitaajuinen osuus on vaimentunut noin 8 dB.
– Muutostöihin lähdettiin lähialueen asukkailta saadun palautteen perustella ja Helsingin Sataman myöntämä melutasojen pienenemiseen perustuva alennus oli toteutuksen hyvä taloudellinen kannustin, kertoo Moby SPL varustamon Suomen toimitusjohtaja Roland Forssell varsin tyytyväisenä.

Helsingin Sataman ympäristövaikutusten pienentämisen perusteella myöntämät alennukset ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja satama on päättänyt jatkaa hyvin alkanutta kokeilua myös vuonna 2019. Vaikutuksen tehostamiseksi maksimialennuksen määrä nostetaan neljään prosenttiin.

Ympäristöalennuksen ohjeet 2019
Ympäristövaikutusten hallinta Helsingin Satamassa