Helsingin satamatoimintojen kokonaisvaikutukset yhteiskuntaan yli 4 miljardia euroa

14.05.2019
Uutiset

Helsingin Satamaan liittyvät toiminnot työllistävät kerrannaisvaikutukset huomioiden yli 25 000 henkilöä. Satamatoimintojen taloudellisten kokonaisvaikutusten arvo on noin 4,1 miljardia euroa vuodessa. Tiedot selviävät tuoreesta Turun yliopiston Brahea-keskuksen toteuttamasta Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimuksesta.

Helsingin Satama on Suomen suurin kappaletavaran ja matkustajaliikenteen satama. Monilla toimialoilla yritysten liiketoiminta liittyy sataman toimintaan ja sen kautta kulkevaan tavara- ja matkustajaliikenteeseen. Helsingin sataman välilliset vaikutukset ovat merkittävän suuret ja ulottuvat lähes koko Suomeen.

Toimiala Liikevaihdon arvo (milj. €) Työllisyys välitön (hlö) Työllisyys yhteensä (hlö)
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta (mm. lastinkäsittely, huolinta ja rahtaus) 1 047,8 3 002 7 506
Meriliikenteen henkilökuljetus 688,0 2 727 4 772
Meriliikenteen tavarankuljetus 632,9 1 192 2 086
Maaliikenne 510,2 2 004 2 886
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 102,4 352 705
Viranomaistoiminnot   90 135
Yhteensä 2 981,3 9 367 18 090
       
Lisäykset: milj. euroa    
Sataman kautta kulkeneiden ulkomaalaisten matkustajien kulutus 446,0 2 230 4 460
Sataman kautta kulkeneiden kotimaisten matkustajien kulutus 211,0 1 055 2 110
Kansaivälisten risteilymatkustajien kulutus 32,1 211 457
Yritysten investoinnit* 318,0    
Yhteisöverotulot 1,6    
Kunnallisverotulot 112,3    
Lisäykset yhteensä 1 121,0 3496 7 027
       
Kaikki yhteensä 4 102,3 12 863 25 117

* perustuu pääosin viiden vuoden vuosikeskiarvoon yritystoimipaikoittain

Suomen ulkomaankaupan tärkeä yhteys

Helsingin Satama on Suomen tuonnin suurin yleissatama. Se palvelee ennen muuta yksiköissä, eli konteilla, rekoilla ja perävaunuilla tehtäviä Suomen ulkomaankaupan kuljetuksia. Sataman kautta kulkeva tavaraliikenne koostuu enimmäkseen puolivalmisteista tai lopputuotteista, jotka ovat keskimääräisesti arvokkaampia kuin ulkomaanliikenteen muu tavara.

Helsingin Sataman kautta kulkeva ulkomaan tavaraliikenteen volyymi on tonnimääräisesti noin 14 prosenttia koko Suomen satamien liikenteestä. Yksiköitynä kuljetettujen tavaramäärien osalta Helsingin Sataman osuus on kuitenkin huomattavasti suurempi eli noin 40 prosenttia. Tavaran arvo on 43–54 miljardia euroa, eli 40–50 % koko Suomen merikuljetusten arvosta.

Kumipyöräkuljetusten tavaramäärä on kasvanut etenkin tuonnin puolella viime vuosien aikana. Kuorma-autoilla ja irtoperävaunuilla tehdyissä ulkomaan kuljetuksissa Helsingin Sataman osuus oli 49,5 % koko Suomen satamien vastaavien kuljetusten tavaramäärästä vuonna 2018 eli käytännössä yhtä paljon kuin muiden suomalaisten satamien kuljetukset yhteensä.

Helsingin Sataman osuus konttikuljetuksista oli 31,9 % kaikkien Suomen satamien kautta kuljetetusta TEU*-määrästä. Konttiliikenteen tuonti ja vienti on hyvin tasapainossa.

Matkustajaliikenne luo työpaikkoja ja tuo tuloja

Helsingin Satama on Suomen ylivoimaisesti vilkkain ja monipuolisin matkustajaliikenteen satama.  Helsingin Sataman markkinaosuus on 81 % Manner-Suomen merisatamien kokonaismatkustajamäärästä.

Vaikutukset ovat merkittäviä mm. matkailupalvelujen tarjonnassa, hotelli- ja ravintola-alalla, paikallis- ja kaukoliikenteessä sekä vähittäiskaupassa.

Helsingin Sataman kautta kulkeneiden merimatkustajien tuomat tulot alueelle vuonna 2017 olivat yhteensä yli 689 miljoonaa euroa.

Tutustu tarkemmin: Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimus 2019

Lisätiedot:
mediadesk(at)portofhelsinki.fi
puh. 040 5065280

*TEU= twenty foot equivalent unit, konttiliikenteen perusmittayksikkö, joka määritellään yhden 20 jalan kontin mittojen mukaan.