Itämeri – silta naapureiden välillä

26.08.2021
Uutiset
Matkustaja-aluksia Tukholman saaristossa.

Vuosittain järjestettävä Itämeripäivä nostaa esille tärkeän meren. Kriittisen tärkeän meren kaupankäynnille ja matkustukselle, mutta myös meriluonnoltaan herkän alueen. Kesän aikana olemme saaneet nähdä odotetun laivaliikenteen käynnistymisen pandemian jälkeen. Nyt jatkamme satamien välistä yhteistyötä luonnon kantokyvyn kysymyksissä  varjellaksemme Itämerta, yhteistä voimavaraamme.

Elokuun 26. päivä vietetään Itämeripäivää ja ajatuksemme kääntyvät mereen, joka nivoo Itämeren maat yhteen. Suomi ja Ruotsi jakavat historian ja kaupankäynnin, ja matkustus maiden välillä on aina ollut mittavaa. Pandemian aikana tämä silta on ollut uhattuna ja suurelta osin suljettuna. Kesän aikana liikenne on hitaasti mutta varmasti päässyt jälleen käyntiin ja hyvien naapureiden arvo on eristyksissä ymmärretty. 

–  Joskus ei osaa arvostaa sitä mitä on, ennen kuin sen menettää. Tukholmalla on läheiset siteet Suomeen ja Itämeri toimii siltanamme. Pandemian aikana olemme ikävöineet suomalaisia vierailijoita ja mahdollisuutta matkustaa maidemme välillä. Olemme työskennelleet pitääksemme tärkeät tavaravirrat käynnissä. Nyt kun liikenne jälleen alkaa, meillä on keskipisteenä Itämeri ja otamme käyttöön uuden  ympäristö- ja ilmasto-ohjelman hyvässä yhteistyössä naapuriemme kanssa, sanoo Anna König Jerlmyr, apulaiskaupunginjohtaja Tukholman kaupungilta.

Viime keväänä Tukholman Satamien  johto teki päätöksen uudesta ilmasto- ja ympäristöohjelmasta, jossa tavoitteena on mm. merenkulun nollapäästöt satama-alueilla vuoteen 2040 mennessä. Tärkeä avain tämä saavuttamiseen on hyvä yhteistyö Itämeren satamien kesken tehokkaiden ja yhteneväisten ratkaisujen löytämiseksi asiakkaiden kanssa. Helsingin ja Tukholman satamat  työskentelevät  päämäärätietoisesti  konkreettisten kysymysten ratkaisemiseksi esimerkiksi sähköliitäntöjen sekä mustien ja harmaiden vesien tyhjentämisen suhteen.  

–  Alukset muodostavat luonnollisen ja monien arvostaman osan kaupunkikuvaa Helsingissä ja liikenteellä Helsingin ja Tukholman välillä on erityisen tärkeä kansantaloudellinen tehtävä ja historiallinen merkitys. Siksi on ilahduttavaa, että liikenne nyt hitaasti käynnistyy uudelleen pitkän tauon jälkeen. Nyt ja tulevaisuudessa tehtävien Helsingin Sataman päättämien ilmastoinvestointien avulla varmistamme tämän tärkeän logistisen ketjun pitkälle  tulevaisuuteen, sanoo Ville Haapasaari, Helsingin Sataman toimitusjohtaja.

Helsingin Satama tukee Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitteitta . Sataman tavoite on oman toimintansa osalta saavuttaa hiilineutraali satama vuoteen 2035 mennessä ja samalla tuntuvasti vähentää kokonaishiilidioksidipäästöjen määrää satama-alueillansa. Helsingissä alusliikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat noin 80 % satama-alueen vuosittaisista kokonaispäästöistä. Siksi niiden vähentäminen on keskeistä Sataman ilmastotavoitteiden kannalta. Yhteistyö varustamojen ja naapurimaiden  satamien kanssa on keskeistä kehityksen ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Lue lisää Helsingin Sataman vastuullisuustyöstä.

Lue lisää Tukholman Satamien työstä (englanniksi) 
maasähköliitäntöjen kanssa
alusjätevesien kanssa  

Lisätietoja: 
Helsingin Sataman Mediadesk: mediadesk(at)portofhelsinki.fi, p. 040 506 5280
Ingrid Hansson, Tukhoman Sataman lehdistövastaava, 070-770 27 47 ingrid.hansson(at)stockholmshamnar.se