Lähes kaikilla kansainvälisten risteilijöiden aluskäynneillä jätettiin jätevettä Helsinkiin

14.12.2016
Uutiset
Risteilijä Länsisatamassa

Helsingin Satama Oy haluaa varmistaa, että mahdollisimman moni kansainvälinen risteilyalus jättää jätevetensä sataman järjestelmän kautta suoraan Helsingin jätevesijärjestelmään. Helsingin Sataman ponnistelut ovat tuoneet tulosta ja asetettu hintakannustin toimii: päättyneellä risteilykaudella 90 % aluskäynneistä jätettiin jätevettä Helsingin satamaan.

Lainsäädäntö mahdollistaa yhä jätevesien pumppaamisen mereen 12 mpk päässä rannasta. Kannustaakseen jätevesien pumppaamiseen maihin, Helsingin Satama asetti vuosi sitten aluksille hintakannustimen. Se takaa sataman maksuista tuntuvan alennuksen, mikäli alus jättää jätevettä Helsingissä.

Tälle vuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat erinomaisesti, 90 % aluskäynneistä jätevettä jätettiin Helsinkiin. Luvussa on 10 prosenttiyksikön kasvu viime vuoteen nähden.
– Nyt ollaan jo lähes parhaassa mahdollisessa tuloksessa, Helsingin Sataman matkustajaliikenteen johtaja Kari Noroviita toteaa.

Käytännössä kaikilla aluksilla ei ole tarvetta jättää jätevettä joka satamassa, vaan ne ovat voineet tehdä sen jo edellisessä satamassa tai tulevat tekemään sen seuraavassa, mikäli jätevesitankeissa on tarpeeksi kapasiteettia.  Itämerellä myös edelleen liikennöi joitakin vanhempia aluksia, joille kaiken jäteveden jättäminen maihin on lähes mahdotonta, koska niiden tekniset mahdollisuudet jätevesien varastointiin ovat suppeat.

Kansainvälisille risteilyaluksille on maailmanlaajuisesti tulossa voimaan säädökset, joiden mukaan 2019 uusien alusten on jätettävä jätevedet maihin. Vuonna 2021 säädös laajenee koskemaan myös vanhoja aluksia.

Lisätiedot:

Kari Noroviita, johtaja, Helsingin Satama Oy, Matkustajaliikenne
puh. 0500 403990