Luvatonta pysäköintiä tehovalvotaan Jätkäsaaressa touko-kesäkuussa

25.05.2018
Uutiset

Jätkäsaaressa on viime aikoina aiheuttanut keskustelua raskaiden ajoneuvojen luvaton pysäköinti ja kuljettajien yöpymiset ajoneuvoissa. Helsingin kaupunki, poliisi ja Helsingin Satama ovat nyt aloittamassa tehostettua valvontaa luvattoman pysäköinnin estämiseksi alueella.

Jätkäsaaressa alkaa tehostettu pysäköinninvalvonta ja poliisin suorittama tehostettu valvonta viikolla 22 eli 28.5. alkaen. Poliisi kirjoittaa tarvittaessa sakkoja muun muassa liikenteen vaarantamisesta. Sakot voidaan periä myös ulkomaalaisilta kuljettajilta ja ne estävät maahan saapumisen, jos niitä ei ole maksettu. Raskaan liikenteen ajoneuvoja voidaan myös hinata alueelta pois, mikäli pysäköintivirhemaksuja kertyy.

Toimenpiteinä katutilan rajaaminen, kieltomerkit ja vartioinnin lisääminen

Muina pysäköintiä selkeyttävinä toimenpiteinä alueelle toimitetaan kesäkuun alussa betoniporsaita, joilla katutilaa rajataan erityisesti niiden asuintalojen kohdalta, jossa luvatonta pysäköintiä ja yöpymisiä tapahtuu. Alueelle lisätään alueellisen pysäköintikieltomerkkien lisäksi myös erillisiä pysähtymisen kieltäviä merkkejä. Tekstit niissä ovat useilla eri kielillä sekä infograafina. Merkeissä kerrotaan selkeästi, että alueella ei saa pysäköidä, nukkua ja tyhjäkäyttää ajoneuvoja.

Helsingin Satama ohjeistaa laivaan saapuvia ja poistuvia raskaan liikenteen kuljettajia Jätkäsaaren pysäköintikieltoalueesta ja rekoille sallitusta Helsingin Sataman järjestämästä lyhytaikaisesta pysäköinnistä sekä käytettävistä wc-tiloista. Lisäksi satama hankkii vartiointiliikkeeltä yövalvontaa muistuttamaan kadun varrella yöpyviä kuskeja, että alueella yöpyminen on kielletty. Tavoitteena on, että pitkäaikaisen odotuksen sijaan rekat saapuvat Länsisataman levähdysalueelle maksimissaan neljä tuntia ennen laivan lähtöä ja odotus tapahtuu Helsingin Sataman järjestämällä odotusalueella.

Länsisatama, raskaan liikenteen opastus

Lue koko Helsingin kaupungin uutinen