Maasähköliitännät valmiit Länsiterminaali 2:lla – kaikki linjaliikenteen alukset maasähkön piirissä Helsingin keskustassa

14.12.2022
Uutiset
Maasähkökytkentä.

Maista aluksille syötettävän sähkön jakelulaitteistojen asennukset ovat valmistuneet Helsingin Länsisatamassa, Länsiterminaali 2 molemmin puolin. Tälle hetkellä laivapaikkoja käyttävät Tallinnaan suuntautuvassa laivaliikenteessä Eckerö Line ja Tallink. 

Maasähkön jakelulaite laiturilla ja aluksen kylki.

Nyt Helsingin Satama tarjoaa maasähköä kaikille keskustasatamien linjaliikenteen aluksille, jotka käyvät Helsingissä säännöllisesti ja viipyvät laiturissa pidemmän aikaa. Tallinnaan suuntautuva laivaliikenne toimii lyhyillä, jopa alle tunnin pituisilla kääntöajoilla, mutta alukset voivat jatkossa hyödyntää maista syötettävää sähköä yöpyessään Helsingissä.

Kun alus saapuu laituriin ja liittyy maasähköjärjestelmään ja sammuttaa omat apukoneensa, paikalliset päästövähennykset ovat merkittävät. Maasähkön entistä laajempi tarjoaminen on yksi Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelman tärkeimpiä toimenpiteitä. Suurimmat positiiviset ympäristövaikutukset on saavutettavissa juuri säännöllisen linjaliikenteen parissa, mutta jatkossa maasähköä tullaan Helsingissä tarjoamaan myös risteily- ja rahtialuksille.

Lue lisää verkkolehden artikkelista.

Lue lisää Twin Port -hankkeista.

EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T