Nimityksiä ja muutoksia matkustajaliiketoiminnassa

15.05.2023
Uutiset

Helsingin Satama Oy:n matkustajaliiketoimintayksikössä tehdään organisaatiomuutoksia, jotka edistävät yhtiön strategian toteuttamista. Muutokset astuvat voimaan 15.5.2023 alkaen.

Matkustajaliiketoimintayksikön toiminta järjestetään neljään yksikköön:
•    Alusliikenne ja -palvelut, luotsinaan satamamestari Staffan Teromaa.
•    Turvallisuus, johdossaan turvallisuuspäällikkö Eero Laaksonen.
•    Uutta terminaalitoiminnasta ja kiinteistöistä vastaavaa yksikköä Matkustajapalvelut ja kiinteistöt vetää kiinteistö- ja palvelupäällikkö Joni Nyholm.
•    Kaupallisen toiminnan yksikköä Liiketoiminnan kehitys ja konseptointi johtaa liiketoiminta- ja kehityspäällikkö Marika Pauli.
 
Uusiin tai päivitettyihin työtehtäviin siirtyvät myös
•    Jukka Haarni, joka risteilypäällikkönä vastaa kansainvälisestä risteilyliikenteestä kokonaisuudessaan,
•    Harriet Karlsson, joka liityntäpalvelukoordinaattorina vastaa pysäköinnin lisäksi mm. taksi- ja joukkoliikenteestä.
•    Terminaalivastaavat keskittyvät jatkossa kukin omaan alueeseensa, Leonard Sanneman Eteläsatamaan ja Katajanokkaan sekä Kristina Jaroensri Länsisatamaan.