Pian kaikki Helsingin, Tukholman ja Tallinnan välillä kulkevat matkustaja-autolautat käyttävät satamissa maasähköä

09.11.2021
Uutiset
Ferries at the archipelago of Stockholm.

Helsingin, Tukholman ja Tallinnan satamien välillä kulkee päivittäin suuret määrät rahtia ja matkustajia. Nämä kolme Itämeren satamaa ovat samanaikaisesti investoineet maasähköliitäntöihin, jotka oleellisesti vähentävät laiturissa olevien alusten ilmanpäästöjä.

Kolme Itämeren satamaa, Helsinki, Tukholma ja Tallinna, ovat tehneet investointejansa yhteistyössä ja sopineet yhteisistä maasähköstandardeista ja ratkaisuista. Nyt on viimeinenkin palapelin palanen paikallaan, ja Helsingin ja Tallinnan väliä kulkevat alukset voivat pian käyttää maissa tuotettua sähköä satamakäynneillään. Helsingin ja Tukholman sekä Tukholman ja Tallinnan välillä kaikki alukset käyttävät jo maasähköä laiturissa ollessaan.

–  Alusliikenne naapurimaihimme toimii eräänlaisena siltana. Matkustajaliikenne ja tavarahuolto on tärkeää: joka vuosi 380 000 kuorma-autoa ja traileria kuljetetaan Tukholman, Helsingin ja Tallinnan välillä. Maasähköliitännät Värtahamnenilla ovat tärkeä osa yhteistä Itämeren satamien ympäristöponnistusta, sanoo Tukholman kaupunginjohtaja Anna König Jerlmyr.

Maasähköinvestoinnit ovat tärkeä elementti satamien ja kaupunkien kunnianhimoisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ne auttavat merkittävästi vähentämään alusten kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ilmanlaatua heikentäviä päästöjä, kun alus on satamassa. Osassa satamia maasähköä on käytetty jo vuosien ajan.

Yhteistyön tuloksena kaikki kolmen sataman väliä kulkevat matkustaja-autolautat voivat pian käyttää maissa tuotettua sähköä satamakäynneillään. Kasvihuonekaasujen määrän arvioidaan pienenevän enemmän kuin 18 000 hiilidioksiditonnia vuosittain.
–  Yksi Helsingin Sataman tärkeimmistä strategisista tavoitteista on kulkea kestävän kehityksen kärjessä. Päästövähennykset vaativat konkreettisia toimenpiteitä ja maasähköinvestoinnit ovat merkittävä keino tehdä tavoitteista totta, sanoo Ville Haapasaari, Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja.

–  Ilmastonmuutoksen hillitseminen riippuu kaikkien yritysten toiminnasta.  Suurimmat Itämeren satamat toimivat tärkeinä logistiikan keskuksina, ja niillä on selkeä vastuu varmistaa ilmanlaatu niin satama-alueilla kuin läheisessä kaupunkiympäristössä. Maasähköjen rakentaminen on hieno projekti Tallinnan asukkaiden ja vierailijoiden kannalta, kun ottaa huomioon parantuvan ilmanlaadun sekä vähenevän melun. Myös varustamot pääsevät samalla edistämään kaupunkiympäristön kehitystä tämän projektin kautta, sanoo Valdo Kalm, Tallinnan sataman toimitusjohtaja.

Matkustaja-autolautat toimivat siltana naapurivaltioiden kesken ja niillä on suuri merkitys ulkomaankaupalle sekä matkustajaliikenteelle. Normaaliolosuhteissa (ennen pandemiaa) pääkaupunkien satamien välillä on viikoittain 200 rahtia kuljettavien matkustaja-autolauttojen aluskäyntiä. Joka vuosi kuljetetaan noin 4 500 000 tonnia tavaraa, mikä on 380 000 kuorma-autoa/perävaunua, sekä 12 miljoonaa matkustajaa.

Jo kauan kaikki alukset ovat lajitelleet jätteensä ja jättäneet ne, sekä kaikki jätevetensä näihin satamiin, jotka kaikki työskentelevät aktiivisesti ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. 

Satamien ympäristötyöstä voi lukea lisää täältä:

Tukholman satamat:
www.portsofstockholm.com/about-us/environmental-work/
www.portsofstockholm.com/about-us/environmental-work/environmental-measures/onshore-power-connection/

Tallinnan Satama:
www.ts.ee/en/environment/ 
www.ts.ee/en/social-responsibility/ 

Helsingin Satama:
https://www.portofhelsinki.fi/vastuullisuus

Päivitetty 9.11.2021 klo 19:00: Korjattu kuljetettujen tavaratonnien määrä 4 500 000:een.