Sweco rakennuttajakonsultiksi Satamatunnelihankkeeseen ja Länsisataman Laituri- ja kenttähankkeeseen

18.08.2023
Uutiset

Konsulttitalo Sweco on valittu rakennuttajakonsultiksi kahteen Helsingin Sataman Länsiprojektin osaprojektiin eli Satamatunneliin, josta on jo allekirjoitettu sopimus heinäkuun alussa ja Laituri- ja kenttäjärjestelyihin, jota koskeva sopimus allekirjoitettiin 17.8.2023.  Kumpikin projekti on suunnittelun osalta osa EU:n rahoittamaa TWINPORT V-hanketta.

Rakennuttaminen sisältää projektisuunnitelmien, aikataulujen, hankintasuunnitelmien, budjettien ym. laatimista, suunnittelu- ja urakkahankintojen valmistelua, suunnittelun ohjausta ja urakoiden rakennuttajatehtäviä kuten projektin johtamista, aikataulu- ja kustannusseurantaa, työmaavalvontaa.

”Vaativa hanke suunnitella ja rakentaa valmiiseen satamarakenteeseen uutta vaatii parhaat resurssit. Työ edellyttää paitsi huolellista suunnittelua paitsi työpöydällä, myös valvontaa ja ohjausta paikan päällä, missä sataman normaalin toiminnan täytyy onnistua samaan aikaan. Tähän me nojaamme parhaita tekijöitä valitessamme,” toteaa Ari Parviainen, Helsingin Sataman Länsiprojektin johtaja.

”Toimivien liikenneyhteyksien ja elinvoimaisen pääkaupunkiseudun kehittäminen on meille hieno mahdollisuus. Länsiprojekti on erittäin mielenkiintoinen ja monella tapaa myös haastava kokonaisuus. Pystymme hyödyntämään hankkeessa Swecon laaja-alaista kokemusta suurista ja moniulotteisista hankkeista vaativassa kaupunkiympäristössä”, sanoo yksikönjohtaja Ville Poijärvi Swecon Projektinjohto ja rakennuttaminen -toimialalta.

Helsingin Satama on käynnistänyt loppuvuonna 2022 Länsiprojektin, joka on osa Sataman kehittämisohjelmaa. Helsingin Sataman kehittämisohjelma on kaupunginhallituksen hyväksymä pitkäaikaissuunnitelma, jonka taustalla on kaupunginvaltuuston päätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa.

Länsiprojekti sisältää kolme osaprojektia:
- Projekti 1 Satamatunneli
- Projekti 2 Terminaali 1 
- Projekti 3 Laituri- ja kenttäjärjestelyt.

Satamatunneli on kaksisuuntainen raskaan- ja henkilöautoliikenteen väylä, joka johtaa Länsisatamasta Länsiväylälle. Laituri- ja kenttäalueiden kehittämisellä laajennetaan Länsisataman laiturialuetta ja uusitaan laitureita. Uusi T1 korvaa nykyisen Länsiterminaali 1:n, ja siitä on tarkoitus muodostaa matkustajien lisäksi asukkaita ja muita toimijoita palveleva kokonaisuus palveluineen.  

EU:n osittain rahoittama hanke.

Lisätiedot: Helsingin Sataman Mediadesk, [email protected], puh.  040-5065280