Taidetta Jätkälle

28.08.2020
Uutiset
Taidetta Jätkälle -taidekilpailun logo

Jätkäsaaren satama-alueelle etsitään julkista taideteosta avoimella, kaksivaiheisella kilpailulla 28.8.2020 – 4.6.2021. 
 

Kilpailulla etsitään paikkasidonnaista teosta, joka heijastelee Jätkäsaaren identiteettiä. Jätkäsaari on muuttunut nopeasti urbaaniksi asuinalueeksi ja matkaajien kohtaamispaikaksi. Sillä on takanaan yli sata vuotta satama- ja teollisuushistoriaa, johon tämän päivän vilkas Länsisatama kytkeytyy. Jätkäsaari on hermokeskus, joka sitoo Itämeren metropolit – Helsingin, Tallinnan ja Pietarin – toisiinsa.

Taideteos on tarkoitus sijoittaa lähelle satamaa, ja ensisijainen kilpailualue on vielä rakentamaton Atlantinaukio. Kilpailijat voivat halutessaan sijoittaa teoksen tai sen osan myös Madeiranaukiolle. Molemmat aukiot toteutetaan arviolta vuosina 2022–2025. Atlantinaukiosta tulee merelle suuntautuva näköalatasanne, kun taas Madeiranaukio sijoittuu tiiviin kaupunkirakenteen keskelle.

Taidekilpailun voittaja ratkeaa kesällä 2021.

Aloitteen taidekilpailusta on tehnyt Osuuskunta Forum Box. Kilpailun toteuttavat yhteistyössä Forum Boxin kanssa Helsingin Satama Oy, Helsingin kaupunki ja Helsingin taidemuseo HAM, jonka kokoelmiin teos tullaan liittämään. 

Lue kilpailusta lisää Forum Boxin sivuilta

Kilpailualue:

Taidetta Jätkälle kilpailualue