Tietoa jätepalveluista tuodaan nyt suoraan rahtialuksille

07.04.2021
Uutiset
Rahtialus satamassa.

Erityisesti kansainvälisillä rahtialuksilla ei välttämättä tunneta Itämeren erityisolosuhteita eikä Itämeren satamien No Special Fee -maksujärjestelmää, jossa jätemaksu veloitetaan riippumatta siitä, jättääkö alus jätteitä satamaan vai ei. Baltic Sea Waste Fee -info tuo tiedon jätteiden purun helppoudesta suoraan aluksille. Info on Baltic Sea Action Groupin ideoima ja yhteistyöllä toteutettu.

Infopaketin tarkoitus on välittää tietoa 2 000 päivittäin Itämerellä matkaavalle alukselle Itämeren erityisolosuhteista ja vastuullisesta jätteidenkäsittelystä. Kaikkien alusten halutaan purkavan jätteensä satamien vastaanottojärjestelmiin ja siten vähentää merenkulusta aiheituvia päästöjä Itämereen.

Tiivis infopaketti sisältää tietoa NSF-järjestelmästä, mitä jätelajeja pakollinen jätemaksu kattaa ja mistä tulee maksaa erillinen maksu. Infopaketista löytyy lisäksi linkit satamien jätehuoltojärjestelyihin sekä tietoihin meriluonnon erityispiirteistä.  

Infopaketti jaetaan Suomen kansallisilla ja Suomenlahden kansainvälisillä merialuilla liikkuville aluksille. Laivameklarit ja agentit välittävät infopakein laivoille. Tämän lisäksi BSAG markkinoi infopakettia Vastuullinen merenkulku -hankkeessa.

Jätevedet kuormittavat Itämerta turhaan

Kansainväliset säädökset määrittelevät Itämeren sekä erityisalueeksi että erityisen herkäksi merialueeksi. Itämerellä on siksi voimassa merenkulkua sääteleviä erityismääräyksiä, jotka ovat tiukempia kuin monella muulla merialueella. Alukset voivat kuitenkin tietyin edellytyksin purkaa mereen esimerkiksi talousvesiä, käsiteltyjä käymälävesiä ja hienonnettua ruokajätettä. Laivoilta mereen päätyvät jätevedet ja ruokajäte kuormittavat Itämerta ja pahentavat entisestään rehevöitymistä ja happikatoa.

Lue lisää infopaketista Baltic Sea Action Groupin tiedotteesta