Turvallisesti joka päivä - Suomen satamien työturvallisuuspäivä 5.10.2020

05.10.2020
Uutiset
Suomen Satamien työturvallisuuspäivän 5.10.2020 mainos.

Suomen satamat haluavat yhdessä nostaa työturvallisuuden merkitystä erityisellä teemapäivällä maanantaina 5.10.2020. Helsingin Satamassa työturvallisuus nähdään erittäin tärkeänä asiana ympäri vuoden kaikkina päivinä, mutta yhteisenä teemapäivänä korostamme muutamia työturvallisuuden osa-alueita esiin:

  1. Ajatellaan aina ensin ja valitaan varma ja turvallinen tapa toimia, ei kiirehditä!
  2. Toimitaan ohjeiden mukaan. Jos emme tunne ohjeita tai oikeita toimintatapoja, kysymme esimieheltä.
  3. Tarkastetaan työympäristö ja laitteet työn ja tilanteiden vaatimalla tavalla.
  4. Käytetään aina tilanteen vaatimia henkilösuojaimia, esim. kypärää, hengityksensuojaimia, pelastusliivejä, suojalaseja ja -hansikkaita, oikeanlaisia työjalkineita ja -vaatteita sekä kuulonsuojaimia. Koronapandemian keskellä satama tarjoaa henkilöstölleen myös asianmukaiset kasvomaskit sekä työssä että työmatkoilla julkisissa kulkuneuvoissa. Pimeällä korostuu myös tarve nähdä ja tulla nähdyksi (ml. heijastimet, huomiovalot jne.). 
  5. Otetaan myös lähestyvät liukkaat kelit huomioon kaikessa tekemisessä.
  6. Ennaltaehkäistään työtapaturmia: ilmoitetaan turvallisuushavainnoista työsuojelusta vastaaville. 
  7. Kannetaan aina vastuuta sekä itsestämme että muista. Ollaan hyviä isäntiä satamissamme, ja pidetään huoli työntekijöidemme lisäksi myös kaikkien muiden sidosryhmiemme turvallisuudesta. Työturvallisuus satamissa on kaikkien toimijoiden yhteinen asia!
  8. Kuluvaan vuoteen korona on tuonut lisähaasteita. Toimitaan toisemme aidosti huomioiden, jotta estettävissä olevilta tartunnoilta vältyttäisiin: työpaikalle tai tapaamisiin ei lähdetä edes vähäoireisena, pidetään riittävää etäisyyttä muihin ja käytetään tarpeen mukaisia suojaimia sekä muistetaan pestä käsiä. Käydään tarvittaessa koronatestissä.