Tutkimuksilla ymmärrystä laivamatkustajien tarpeista

11.01.2019
Uutiset
Laivamatkustajia Länsiterminaali 2:lla

Helsingin Satama aloittaa alkuvuodesta 2019 matkustajatutkimukset, jolla kerätään tietoa sataman kehittämisen tueksi. Matkustajakokemuksen kehittäminen on yksi Helsingin Sataman keskeisimmistä tulevien vuosien hankkeista.

Matkustajatutkimusten keskeisiä teemoja ovat mm. eri matkustajaryhmien parempi tuntemus, matkustajien tarpeet ja odotukset sekä trendimuutokset. Tutkimukset toteuttaa Red Note ja tietoa kerätään kolmessa vaiheessa.

Heti alkuvuodesta tutkimusyritys haastattelee laivamatkustajia ja varustamojen edustajia heidän tarpeistaan. Saadun käsityksen pohjalta suunnitellaan kyselytutkimus, joka toteutetaan maaliskuusta lähtien kuukausittain Helsingin Sataman matkustajaterminaaleissa. Sillä kerätään tietoa sataman asiakkaiden palvelujen käytöstä ja asiakastyytyväisyydestä.

Lisäksi asiakassegmentointia tehdään erillisenä tiedonkeruuna huhti–kesäkuussa. Sen tulokset tarjoavat syvällisemmän ymmärryksen kohderyhmistä sekä palvelujen ja markkinoinnin kehittämisen työkaluista.

– Tutkimusten sekä eri yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen avulla saamme ajantasaisen ja kokonaisvaltaisen kuvan tilanteesta ja odotuksista. Sen pohjalta voimme tunnistaa tärkeimmät kehitysalueet niin asiakastyytyväisyyden kuin kaupallisen kehittämisen näkökulmista, vahvistaa Sari Nevanlinna, Helsingin Sataman matkustajaliiketoiminnasta vastaava johtaja.
– Pääsemme rakentamaan palvelukonsepteja, jotka kantavat pitkälle. Se voi tarkoittaa esimerkiksi uusia palveluja terminaaleihin tai eri kulkumuotojen reaaliaikaista aikatauluinformaatiota digitaalisia pintoja hyödyntäen.