TWIN-PORT III ja IV -projekteilla rakennettiin vastuullisempaa ja sujuvampaa satamaa

25.08.2023
Uutiset
Rekkoja ajaa sisään laivaan kahdella rampilla yhtäaikaisesti.
Vuosaaren satamaan valmistunut kaksoisramppi palvelee Tallinnan Muugaan kulkevaa autorahti- ja matkustajaliikennettä. Kaksoisrampin käyttö lyhentää alusten kääntöaikoja.

EU:n osittain rahoittamat TWIN-PORT III ja TWIN-PORT IV projektit ovat kokonaisuudessaan valmistuneet tänä vuonna Helsingin Satamassa. Projekteissa toteutettiin useita eri uudistuksia, joiden punaisena lankana toimi pyrkimys vastuulliseen, tehokkaaseen ja moderniin satamatoimintaan, sekä erityisesti Helsingin ja Tallinnan välisen laivaliikenteen sujuvoittamiseen. 

TWIN-PORT-nimi viittaa Helsingin ja Tallinnan satamien kautta kulkevaan Suomen ja Viron väliseen laivaliikenteeseen ja satamatoimintaan, joilla on molemmille maille valtava merkitys. Helsingin ja Tallinnan välinen laivareitti on jo nyt erittäin vilkkaasti liikennöity ja liikenteen sujuminen on molempien kaupunkien kehittymiselle elintärkeää. Kyseinen merireitti on merkittävä myös Euroopan Unionille. Molemmat satamat ovat osa EU:n liikenteen ydinverkkoa sekä strategisesti tärkeää Pohjanmeri-Baltia -käytävää. 

EU:n osittain rahoittama hanke.

Euroopan Unioni edistää tehokasta liikkumista ja tavaroiden kuljetusta Euroopassa. Tavoitteena on saumaton, tehokas ja turvallinen väylien kokonaisuus tavara- ja henkilöliikenteelle maanteillä, merellä ja rautateillä. Liikenteen sujuvoittamisella katsotaan olevan taloutta vahvistava vaikutus koko EU:n alueella ja suuri merkitys liikenteen päästöjen vähenemiseen. Suomi on yksi suurimmista EU:n tuensaajista meriliikennehankkeissa.

EU on tukenut tai tukee parhaillaan jo viittä eri TWIN-PORT projektia, joiden tavoitteena on turvallinen ja kestävä liikennejärjestelmä sekä tavaroiden ja ihmisten saumaton liikkuminen. EU on tukenut TWIN-PORT -hankkeita yhteensä jo lähes 44 miljoonalla eurolla. 

TWIN-PORT III: 

  • Länsiterminaali 2 edustalle valmistui kesän 2023 lopulla kenttäalueiden tilankäyttöä tehostava tukimuuri myöhemmin toteutettavaa multimodaaliterminaalia varten. 
  • Länsisataman LJ7 ja LJ8 laivapaikoille asennettiin vuoden 2021 lopussa maasähköliitännät. 
  • Vuoden 2021 kesällä Länsisatamaan laivapaikalle LJ8 valmistui laivojen automaattinen kiinnitysjärjestelmä. Lue lisää. 
  • Vuonna 2019 Katajanokan satamaan EK7 laivapaikalle valmistui kaksoisramppi. Lue lisää. 
  • Vuosaaren satamaan valmistui elokuussa 2019 Muugaan suuntautuvan laivaliikenteen käyttöön AP-pistolaituri.

 
TWIN-PORT IV:

  • Länsisatamassa ja Katajanokalla otettiin kesän 2023 alussa käyttöön uusi Smart Port porttijärjestelmä ajoneuvoille. Lue lisää.
  • Vuosaaren satamaan valmistui kaksoisramppi keväällä 2023. Lue lisää.
  • Vuosaari-Muuga-reitin matkustajille rakennettiin lähtöselvitysalue, joka saatiin käyttöön heinäkuun 2020 alussa. Kevään 2021 aikana saatiin fasiliteetit valmiiksi myös saapuvaa liikennettä varten. Lue lisää.
  • Eteläsataman maasähköliitännät valmistuivat elokuussa 2021. Lue lisää. 

Lue lisää EU:n liikennehankkeiden tukemisesta. 
Lue TWIN-PORT hankkeista.

The contents of this publication are the sole responsibility of Port of Helsinki and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.