Työturvallisuus- ja työterveyskulttuuria rakennetaan yhdessä

28.04.2022
Uutiset
Kansainvälisen työturvallisuus- ja työterveyspäivän  teemajuliste 2022.

Tämän vuoden kansainvälisen työturvallisuus- ja työterveyspäivän 28.4. erityisteema on hyvän työturvallisuus- ja työterveyskulttuurin rakentaminen yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajan kesken. Helsingin Satamassa tämä tarkoittaa mm. seuraavia asioita:

-    Työntekijämme ja heidän esimiehensä keskustelevat avoimesti ja rakentavasti turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä asioista.
-    Työsuojelun yhteistoiminta toimii hyvin. 
-    Työsuojelun toimintaohjelmaa ja Nolla tapaturmaa -ohjelmaa toteutetaan suunnitellusti.
-    Turvallisuushavainnointia tehdään aktiivisesti ja epäkohtiin puututaan heti.
-    Myös koronapandemian vaikutukset sekä Ukrainan sodan tuomat epävarmuudet otetaan huomioon päivittäisessä työturvallisuus- ja työterveystoiminnassa.

Helsingin Sataman työsuojelutoimikunta ja johtoryhmä tekevät työturvallisuus- ja työterveyspäivänä jälleen yhteisen turvallisuuskävelyn, tällä kertaa Eteläsatamassa, tavoitteenaan mm. löytää työturvallisuutta kehittäviä ideoita.

Joka vuosi 28. huhtikuuta vietetään YK:n kansainvälisen työjärjestö ILO:n lanseeraamaa maailman työturvallisuus- ja työterveyspäivää. Teemapäivällä muistutetaan jokaisen oikeudesta turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön, ja se on myös työssä menehtyneiden ja vammautuneiden työntekijöiden muistopäivä.