Kehityspäällikkö

Helsingin satama on Suomen ulkomaankaupan ja matkustajaliikenteen pääsatama. Satama palvelee Helsingin seudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Helsingin Satama Oy johtaa ja kehittää satamatoimintaa yhteistyössä toimijoiden kanssa sekä tuottaa kokonaisuutta tukevia palveluita. Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö.  Vuonna 2019 Helsingin Sataman liikevaihto oli noin 96 MEUR ja henkilöstön määrä n. 90. Sataman tavoite on olla maailman toimivin satama. Se luo liikkuvuutta ja arvoa, kestävästi. Tuloksellisuus, vastuullisuus ja yhteistyö ohjaavat kaikkea toimintaamme. www.portofhelsinki.fi  

Haemme 

Kehityspäällikköä rakentamaan Helsingin Satamasta maailman toimivinta satamaa ja kehittämään liiketoimintaamme. Olet keskeisessä roolissa Helsingin Sataman rahtiliiketoimintayksikössä.    

Vastaat rahtiliiketoimintayksikön kehittämishankkeiden suunnittelusta ja eteenpäinviennistä asiakasnäkökulma edellä. Kehityspäällikön tehtäviin kuuluu monipuolisia strategisia kärkihankesuunnitelmia ja seurantaa, kuten satama- ja yritysalueiden kehittämistehtäviä, sopimus- ja hankinta- sekä projektitehtäviä. Organisoit yhdessä matkustajaliiketoiminta- sekä tekniset palvelut- yksikön kanssa rahtiliikenteen hankkeita liittyen liikenteen sujuvuuteen, Vuosaaren sataman yhteisjärjestelyihin, vastuullisuuteen ja rakentamiseen. Huolehdit asiakastyytyväisyydestä yhdessä liiketoimintajohdon, markkinoinnin ja viestinnän kanssa. Pidät yhteyttä kaupungin organisaatioihin ja osallistut yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Laajaan ja mielenkiintoiseen toimenkuvaasi kuuluu myös rahtiliiketoimintayksikön taloudellisia ja toiminnallisia suunnittelu- ja raportointitehtäviä.   

Tehtävässäsi menestyminen edellyttää hankekokonaisuuksien ymmärtämistä ja projektiosaamista, organisointitaitoja, halua kantaa vastuuta sekä kykyä tehdä päätöksiä. Sinua kiinnostaa kehittäminen, halu toimia asiakasrajapinnassa ja haluat oppia uutta. Tämä näkyy niin, että pyrit jatkuvasti tekemään asioita paremmin ja löydät uusia kehitysideoita, joita viet rohkeasti eteenpäin, sekä tunnistat ja tuotat ratkaisuja, jotka kehittävät liiketoiminnanlisäarvoa. Olet sosiaalinen ja tiimityöskentely on sinulle mieluisaa. Kykenet rakentamaan verkostoja ja luomaan hyvät suhteet asiakkaisiin ja henkilöstöön ja sinulla on neuvottelu ja vaikuttamistaitoja. Siedät painetta ja pidät positiivista asennetta yllä.  

Odotamme hakijalta tehtävien hoitamisen edellyttämää ammattitaitoa ja kokemusta sekä vähintään AMK-tason tutkintoa. Merenkulun, logistiikan ja satamatoiminnan tuntemus lasketaan eduksi. Toiminnanohjaus- ja taloushallinnon järjestelmien kanssa työskentely on sinulle tuttua, hallitset office -ohjelmat ja olet kiinnostunut oppimaan uusia sovelluksia. Tehtävässä tarvitaan myös hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään B-ajokorttia.   

Tarjoamme sinulle näköalapaikan Suomen ulkomaankaupan solmukohdassa, työpaikan kotimaisessa, vastuullisessa ja arvostetussa yrityksessä, joustavat työajat, ammattitaitoisen ja motivoituneen työyhteisön, oman esimiehen tuen sekä monipuolisen tehtäväkentän, jossa pääset vaikuttamaan merkittävästi Helsingin Sataman kehittämiseen ja pääset kehittymään myös itse. Työpisteesi tulee sijaitsemaan Vuosaaren satamassa, mutta toiminta-alueesi kattaa myös muut Helsingin satamat sekä Kantvikin ja Loviisan sataman.    

Haun seuraava vaihe on videohaastattelu.

Lisätietoa tehtävästä antaa arkisin rahtiliiketoiminnan johtaja Jukka Kallio klo 16.30-17.30 puh. 040 350 40 26 sekä kehityspäällikkö Pekka Hellström puh. 040 334 58 04.

Hae paikkaa pian 12.4.2020 mennessä. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

Hae tästä.