Ympäristövastuu

Helsingin Satama toimii merellisen ympäristön ja kaupungin rajapinnassa. Meillä on halu kantaa vastuuta ympäristöstä ja huomioimme ympäristön kaikessa toiminnassamme. Helsingin Satama määrittelee vuosittain ympäristötavoitteita, joiden toteutumista seurataan.

Helsingin kaikilla satamanosilla on ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat, jotka ohjaavat satamatoimintaa. Niillä säädellään melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa ja niissä määritellään velvoitteet tarkkailla ja raportoida satamatoiminnan ympäristövaikutuksia.

Teemme aktiivisesti yhteistyötä ympäristöasioissa sekä kotimaisten että kansainvälisten kumppanien kanssa. Yhdessä saamme ympäristön kannalta parempia ja kattavampia tuloksia aikaan!

Satamalla on sertifioitu toimintajärjestelmä, joka täyttää standardien ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 vaatimukset.

Helsingin kaikilla satamanosilla on ympäristönsuojelulain mukaiset, voimassaolevat ympäristöluvat. Niillä säädellään mm. satamatoiminnan melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa.