Ympäristöluvat

Eteläsatamalla, Länsisatamalla ja Vuosaaren satamalla on ympäristönsuojelulain mukaiset toimintaa ohjaavat ympäristöluvat. Luvilla säädellään melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa. Lisäksi luvat edellyttävät ympäristövaikutusten tarkkailua ja raportointia vuosittain.

Kaikkien satama-alueella toimivien tulee noudattaa ympäristölupia!

Tiivistelmät eri satamanosien ympäristölupamääräyksistä löytyvät Tavaraliikenne ja alukset/ohjeet –sivulta.

Lupapäätökset kokonaisuudessaan