Arvot, tehtävät ja tavoitteet

Tehtävämme, tavoitetilamme, strategiamme, palvelulupauksemme ja arvomme ovat Helsingin Sataman toimintaa ohjaavia majakoita.
Tehtävämme, tavoitetilamme, strategiamme ja arvomme ovat Helsingin Sataman toimintaa ohjaavia majakoita.

Tehtävämme, tavoitetilamme, strategiamme ja arvomme ovat Helsingin Sataman toimintaa ohjaavia majakoita.

 Luomme liikkuvuutta ja arvoa. Kestävästi.

Visionamme on olla maailman toimivin satama.

 

Arvojamme ovat tuloksellisuus, vastuullisuus ja yhteistyö

  • Tuloksellisuus. Helsingin Satama sitoutuu toiminnallemme asetettuihin selkeisiin laadullisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Teemme oikeita asioita ja keskitymme olennaiseen. Mittaamme työssämme onnistumista. Kehitämme ja uudistamme toimintaamme parempien tuloksien saavuttamiseksi.
  • Vastuullisuus. Helsingin Satama toimii vastuuntuntoisesti osana ympäristöä ja yhteiskuntaa, ympäristöä kunnioittaen. Otamme vastuun satamayhteisöstämme edistääksemme asiakkaidemme menestystä. Turvallisuus on toimintamme perusta.
  • Yhteistyö. Toimimme yhdessä asiakkaidemme ja satamassa toimivien yritysten kanssa saavuttaaksemme päämäärämme. Kehitämme työyhteisöämme kannustavaksi ja vuorovaikutteiseksi toistemme työtä arvostaen. Kehitämme yhteistyötämme ulkopuolisten sidosryhmien kanssa