Avainluvut

 

M €

2017 2016

2015

Liikevaihto

95,0 89,7

86,9

Investoinnit

36,4 64,6

18,8

Taseen loppusumma

541,2 553,8

575,6

 

Tunnusluvut

2017 2016

2015

Liikevaihdon muutos %

5,9 3,2

-4,2

Liikevaihto/hlö, 1000 €

709 621

574

Sijoitetun pääoman tuotto %

4,7 1)

2,9

2,8

Omavaraisuusaste %

60,5 58,1

54,9

1) Kertaluonteisilla erillä oikaistu sijoitetun pääoman tuotto 4,0 %

Tutustu Helsingin Sataman vuosikertomukseen 2016