Avainluvut

 

M €

2019 2020 2021

Liikevaihto

95,6 67,2 68,8

Investoinnit

11,7 23,8 18

Taseen loppusumma

504,0 489,9 442,0

 

Tunnusluvut

2019 2020 2021

Liikevaihdon muutos %

-1,1 -29,6 2,5

Liikevvoitto/hlötyövuosi, 1000 €

212 -31 -99

Sijoitetun pääoman tuotto %

3,9

-0,5

-1,7

Omavaraisuusaste %

66,6 65,4 68,2

Tutustu Helsingin Sataman vuosikertomukseen 2021