Avainluvut

 

M €

2018 2017

2016

Liikevaihto

96,6 95,0

89,7

Investoinnit

15,2 36,4

64,6

Taseen loppusumma

522,8 541,2

553,8

 

Tunnusluvut

2018 2017

2016

Liikevaihdon muutos %

1,7 5,9

3,2

Liikevaihto/hlö, 1000 €

640 709

621

Sijoitetun pääoman tuotto %

4,4 1)

4,0 1)

2,9

Omavaraisuusaste %

63,6 60,5

58,1

1) Kertaluonteisilla erillä oikaistu sijoitetun pääoman tuotto

Tutustu Helsingin Sataman vuosikertomukseen 2018