Avainluvut

 

M €

2020 2021 2022

Liikevaihto

67,2 68,8 89,4

Investoinnit

23,8 18 17,0

Taseen loppusumma

489,9 442,0 419,5

 

Tunnusluvut

2020 2021 2022

Liikevaihdon muutos %

-29,6 2,5 30 %

Liikevvoitto/hlötyövuosi, 1000 €

-31 -99 54

Sijoitetun pääoman tuotto %

-0,5

-1,7

1,2

Omavaraisuusaste %

65,4 68,2 71,4

Tutustu Helsingin Sataman vuosikertomukseen 2022