Avainluvut

 

M €

2019 2018 2017

Liikevaihto

95,6 96,6 95,0

Investoinnit

11,7 15,2 36,4

Taseen loppusumma

504,0 522,8 541,2

 

Tunnusluvut

2019 2018 2017

Liikevaihdon muutos %

-1,1 1,7 5,9

Liikevaihto/hlötyövuosi, 1000 €

1050 640 601

Sijoitetun pääoman tuotto %

3,9

4,4 1)

4,0 1)

Omavaraisuusaste %

66,6 63,6 60,5

1) Kertaluonteisilla erillä oikaistu sijoitetun pääoman tuotto

Tutustu Helsingin Sataman vuosikertomukseen 2019