Kestävän satamatoiminnan edelläkävijä

Helsingin Satama toimii liikenteen solmukohtana merellisen ympäristön ja kaupungin rajapinnassa. Tavoitteenamme on olla kestävän satamatoiminnan edelläkävijä. Päämäärämme olemme asettaneet korkealle ja pyrimme sitä kohti johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti. Sataman yritysvastuun keskeisimpiä osa-alueita ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu.

Satamalla on sertifioitu toimintajärjestelmä, joka täyttää standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 vaatimukset.

Hiilineutraali Satama vuoteen 2035 mennessä

Helsingin Satama on sitoutunut omistajansa Helsingin kaupungin kanssa toteuttamaan Hiilineutraalin Helsingin vuoteen 2035 mennessä. 

Sataman hiilineutraaliusohjelman tavoitteet ovat:

  • Helsingin Sataman oma toiminta on 100 % hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä.  Erityisesti lämmityksen ja valaistuksen energiatehokkuutta tehostetaan entisestään. Kulutusta lasketaan, ja se, mitä on pakko kuluttaa, on kokonaan kestävällä tavalla tuotettua energiaa.
  • Hiilidioksidipäästöt laskevat satama-alueella vähintään 30 % nykyisestä vuoteen 2035 mennessä. Helsingin Satama tukee asiakkaitaan ja satamassa toimivia sidosryhmiään entistä ympäristöystävällisempien toimintatapojen ja tekniikoiden käyttöönotossa. 
  • Alusten hiilipäästöt ilmakehään satamassa ja sataman vesialuilla vähenevät 25 % vuoteen 2035 mennessä.

Konkreettisen tason toimenpideohjelma pitää sisällään kymmeniä erilaisia hiilineutraaliutta edistäviä toimia. Ohjelman määrätietoinen toteuttaminen on koko Helsingin Sataman yhteinen ponnistus.
 

World Ports Sustainability Awards 2020

Helsingin Satama osallistui IAPH:n järjestämään kilpailuun ”World Ports Sustainability Awards 2020” ja pääsi finalistiksi Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelmallaan. Lue lisää IAPH tiedotteesta

 


Ympäristökestävä kumppanuus

Helsingin Satama hallitsee ja minimoi satamatoiminnan ympäristövaikutuksia.  Helsingin kaikilla satamanosilla on ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat, jotka ohjaavat satamatoimintaa. Niillä säädellään melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa ja niissä määritellään velvoitteet tarkkailla ja raportoida satamatoiminnan ympäristövaikutuksia. Kaikki satama-alueella toimivat noudattavat näitä lupaehtoja. 

Tavoitteemme ovat kuitenkin korkeammalla kuin mitä laki edellyttää. Helsingin Satama edistää asiakkaidensa, alihankkijoidensa ja sidosryhmiensä kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa. 

Teemme aktiivisesti yhteistyötä ympäristöasioissa sekä kotimaisten että kansainvälisten kumppanien kanssa. Yhdessä saamme ympäristön kannalta parempia ja kattavampia tuloksia aikaan!

Hyvinvoiva yhteisö

Haluamme olla turvallinen työympäristö omille työntekijöillemme ja kaikkien satama-alueella operoivien toimijoiden työntekijöille. Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa. 

Haluamme myös nauttia helsinkiläisten luottamusta ja olla kaupunkilaisille hyvä naapuri. Teemme aktiivista yhteistyötä mm. lähiseutujemme kaupunginosayhdistysten kanssa ja käymme vuoropuhelua toiminnastamme kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa.

Vastuullisuustavoitteiden saavuttamisesta kerrotaan vuosiraportoinnin yhteydessä sataman vuosikertomuksessa:

Vuosikertomus 2020

 

Vuosikertomus 2019

 

Vuosikertomus 2018