Ehdot palveluntarjoajille

Helsingin Satama Oy myöntää oikeuksia tarjota palveluita Helsingin Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti ja edellyttää seuraavia vaatimuksia niiltä palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta, jotka hakeutuvat hoitamaan Helsingin Satama Oy:n alueella seuraavia palveluita:

 1. Tankkaus
 2. Hinaus
 3. Kiinnitys
 4. Jätteiden vastaanotto
  Jätteiden vastaanottopalvelut kilpailutetaan määräajoiksi julkisen kilpailutuksen kautta hilma-palvelussa. Vähimmäisvaatimukset julkaistaan kilpailutusten yhteydessä. Osa linjaliikenteen aluksista on vapautettu jätteiden jättöpakosta viranomaisten antaman eri päätöksen perusteella.

  Nykyiset sopimukset
  - aluksista syntyvän kiinteän jätteen keräilystä ja kuljetuksesta
  - aluksista syntyvän säiliöautolla kerättävän jätteen keräilystä ja kuljetuksesta
  päättyvät 30.9.2021.

Helsingin Satama Oy ottaa vastaan ilmoittautumisia palveluntarjoajiksi 24.3.2019 alkaen. Ilmoittautumiset tulee toimittaa rahtiliikennejohtaja Jukka Kalliolle, (sähköposti: etunimi.sukunimi(at)portofhelsinki.fi), tai henkilökohtaisesti Helsingin Satama Oy:n käyntiosoitteessa, Olympiaranta 3, Helsinki. Ilmoittautumiseen on liitettävä dokumentit, joilla vähimmäisvaatimusten täyttyminen osoitetaan.

Helsingin Satama Oy tekee päätöksen oikeudesta tarjota palveluita kohtuullisessa ajassa ilmoituksen jättämisestä (korkeintaan 4 kuukautta). Päätös annetaan ilmoittautujalle tiedoksi ja siitä voi valittaa siten kuin kansallisessa lainsäädännössä säädetään.

Helsingin Satama Oy tarkastaa palveluntarjoajien toiminnan vähimmäisvaatimustenmukaisuutta ja Helsingin Satama Oy:llä on oikeus yksipuolisesti perua oikeus tarjota palveluita, mikäli toimija ei huomautuksesta huolimatta täytä vähimmäisvaatimuksia.

Toiminta-alue kartalla

Katso myös 18.11.2019 uutinen palveluntarjoajista