Rataverkon verkkoselostus

Verkkoselostus-dokumentti julkaistaan ratakapasiteetin hakijoita varten. Siinä määritellään rautatieyrityksille Helsingin Sataman rataverkolle pääsyn edellytykset sekä kuvataan yksityinen rataverkko.

Aikataulukausi 2022:

Aikataulukausi 2021:

 Aikataulukausi 2020:

Palvelupaikkakuvaukset

Helsingin Satama Oy:n rataverkolla sijaitsevien palvelupaikkojen pitäjien tulee toimittaa palvelupaikkakuvaukset rataverkonhaltijalle 6.12.2020 mennessä.
Kuvaukset pyydetään toimittamaan port.helsinki(at)portofhelsinki.fi -osoitteella. Palvelupaikkakuvauksissa suositellaan käytettäväksi mallipohjaa soveltuvin osin.