Hamnen stöder den marina verksamheten

Helsingfors Hamn stöder aktörer och åtgärder som förbättrar Östersjöns tillstånd och bekämpar klimatförändringen samt vars mål är enhetliga med Helsingfors Hamns klimatmål.

Helsingfors Hamns övriga sponsor- och stödverksamhet hänför sig till Hamnens mål för socialt ansvar.

Hamnen stöder bl.a.

  • Helsingfors universitets Östersjöforskning med ett treårigt bidragsprogram 2020–2022.
  • Östersjöarbetet genom Baltic Sea Action Gorup
  • seglingsskolan för barn East Side Sailing Team
  • Helsingfors domkyrkoförsamlings diakoniarbete.