Dataskydd i Helsingfors Hamn Ab

Att ta hand om dataskyddet är en del av Helsingfors Hamns verksamhet och ansvarsfulla verksamhetsprinciper. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt genom att följa ett gott datahanterings- och behandlingsförfarande.

På denna sida hittar du Helsingfors Hamns dataskyddspolicy, som definierar hur Helsingfors Hamns hela verksamhet syftar till att säkerställa lagenlig behandling av personuppgifter och en hög nivå av dataskydd.

Här finns även Helsingfors Hamns dataskyddspraxis som på ett tydligt och enkelt språk beskriver vilka personuppgifter som samlas in i Helsingfors Hamn och hur/till vilket ändamål uppgifterna används.

På den här sidan har man samlat information om kundens rättigheter.


Om du vill ha närmare information om dataskyddet i Helsingfors Hamn, vänligen kontakta vår kundtjänst:
Tfn +358 9 310 1621
E-post: gdpr(at)portofhelsinki.fi