Godstrafik och fartyg

Helsingfors Hamns godstrafik består främst av den finländska utrikeshandelns import och export. Godset transporteras i containrar, långtradare, släpvagnar och motsvarande stora enheter.

År 2022 var den totala godstrafiken i Helsingfors hamnar 15,2 miljoner ton. 

Värdet av gods som transporteras genom Helsingfors Hamn är cirka 50 procent av den finländska sjötransportens värde. Helsingfors Hamns marknadsandel av styckegodstrafiken i Finlands hamnar är 26 procent.

Den största delen av de importerade varorna i Helsingfors godshamnar är sällanköpsvaror och livsmedel samt industrins råvaror och halvfabrikat. Skogs- och metallindustriprodukter samt livsmedels-, textil- och glasindustriprodukter utgör majoriteten av exportgodset.

  • Nordsjö hamn betjänar huvudsakligen enhetstrafik och projektlaster. Företagen som är verksamma i området ansvarar för de olika godshanteringstjänsterna.
  • Södra hamnen, Skatuddens hamn och Västra hamnen betjänar ro-ro-trafiken på passagerarfartygen.

Goda förutsättningar har också skapats för storskaliga tågtransporter: Hamnbanan som förgrenar sig från stambanan i Kervo leder direkt till kajerna och terminalerna i Nordsjö hamn.