Helsingfors Hamn

En av de mest trafikerade passagerarhamnarna i Europa och Finlands ledande allmänna hamn för utrikestrafik.

Helsingfors är en av de mest trafikerade passagerarhamnarna för utrikestrafik i Europa. Helsingfors Hamn Ab skapar en smidig bas för sjöresor till Tallinn, Stockholm och Travemünde. Före pandemin 2019 färdades 12,2 miljoner passagerare via Helsingfors Hamn, och 2022 färdades 8,1 miljoner passagerare.

Helsingfors Hamn är även Finlands ledande allmänna hamn för utrikeshandel. 2022 passerade totalt 15,2 miljoner ton gods genom hamnen. De huvudsakliga exportartiklarna är skogsindustriprodukter, maskiner och apparater, och i importen ligger tyngdpunkten på dagligvaruhandelns produkter.

Helsingfors Hamns styrkor är tät linjetrafik, effektiv infrastruktur, goda väg- och järnvägsförbindelser samt utmärkta tjänster producerade med samarbetspartner. 2020 var bolagets omsättning 89,4 miljoner euro.

Helsingfors Hamn Ab är ett aktiebolag som ägs av Helsingfors stad. Lovisa Hamn Ab och Etelä-Suomen satamapalvelu Oy är dotterbolag till Helsingfors Hamn. 

Inflytelserik hamn

Hamnen betjänar huvudstadsregionens och hela landets näringsliv och välmående och har märkbara positiva effekter på ekonomin och sysselsättningen.

Helsingfors Hamn betjänar huvudstadsregionens och hela landets näringsliv och välmående och har märkbara positiva effekter på ekonomin och sysselsättningen. Den totala ekonomiska effekten av Helsingfors Hamn och trafiken som färdas genom den har i en effektivitetsforskning (Åbo universitets Brahea center 2019) uppskattats till cirka 4,1 miljarder euro per år.

Helsingfors Hamn har stor betydelse för funktionaliteten och försörjningstryggheten i Finlands utrikeshandelslogistik, och värdet av gods som transporteras genom Helsingfors hamn står för cirka 40–50 procent av värdet av sjötransporter i Finland. Intäkterna till huvudstadsregionen från passagerare som färdas genom Helsingfors Hamn är cirka 689 miljoner euro per år.


Hamnsektionerna vi förvaltar är:

  • Södra hamnen
  • Skatuddens hamn
  • Västra hamnen
  • Ärtholmens kryssningskaj
  • Nordsjö hamn
  • Lovisa hamn
  • Kantviks hamn
  • Helsingfors kolkajer.