Coronavirusanvisningar för passagerare

20.05.2022
Nyheter
Turvallisen matkan toivotus.

Världshälsoorganisationen WHO har deklarerat coronaepidemin som en global pandemi. Den exceptionella situationen påverkar resesäkerheten överallt i världen.

Det finns corona-relaterade restriktioner för den internationella passagerartrafiken. Kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar gäller alla resenärer som anländer till Finland.

Kravet att ha de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar gäller alla resenärer som anländer till Finland.

Gränskontrollen vid de inre gränserna upphörde

Gränskontrollen vid de inre gränserna, som återinfördes i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer i slutet av december, upphörde den 31 januari. Däremot fortsätter begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna åtminstone fram till den 5 juni 2022. 

Närmare information: 
Inrikesministeriet 5.5.: Inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter till den 5 juni
Inrikesministeriet 27.1.2022: Gränskontrollen vid de inre gränserna upphör, begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter till den 14 februari
Gränsbevakningsväsendet: Coronainfo  
Gränsbevakningsväsendets anvisningar om gränsövergång

Institutet för hälsa och välfärd: Resor och coronaviruspandemin
Inrikesministeriet: Finland begränsar inresa från södra Afrika på grund av coronavirusvariant

Tallink Silja: aktuell information
Eckerö line: Aktuellt om coronaviruset 
Viking line: Reserestriktioner
Finnlines: coronavirus information  

Åtgärder i Helsingfors fartygsterminaler

De gällande bestämmelserna enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att förhindra spridning av coronavirusinfektioner kräver hygien- och säkerhetsavståndsåtgärder av trafikens verksamhetsutövare. 

  • Terminalernas lokaler städas mer effektivt och ytorna desinficeras regelbundet. 
  • Det finns desinfektionsställen för passagerarna i terminalerna.

Både hamnar och rederier har ett nära samarbete med myndigheterna för att göra sitt yttersta för att hålla båtresorna säkra. Passagerarna bör bekanta sig med myndigheternas anvisningar och följa de hygien- och hälsoregler som myndigheterna utfärdar. 

THL:s allmänna rekommendationen om munskydd i Helsingforsregionen har upphört. Man får fortfarande använda mask om man vill.

Hälsorådgivning efter inresa till landet

Hälsokontroller i Helsingfors passagerare terminaler har slutat. Helsingfors Social- och hälsovården fortsätter med häsorådgivning.

När du kommer från utlandet till Finland och Helsingfors Du ska ha 

  • ett i Finland godtagbart intyg över en komplett eller ofullständig vaccinationsserie*,
  • ett intyg över en genomgången covid-19-sjukdom för mindre än sex månader sedan eller
  • ett intyg över ett negativt resultat i coronavirustest som har tagits högst 72 timmar före resan.

Av barn som är födda 2007 eller senare och av personer som arbetar inom transport- och lo-gistikbranschen krävs inte intyg. 

Vem bör ta ett coronavirustest 72 timmar efter ankomsten till landet?

Om du har en ofullständig vaccinationsserie eller ett negativt testresultat (minde än 72 timmar sedan testet) eller om du anlänt till landet utan intyg, ska du ta ett test tidigast 72 timmar och senast 120 timmar efter ankomsten. 

Av vem krävs två provtagningar för covid-19?

Om du stannar i Finland och du inte har intyg över coronavaccinationer som är godtagbara i Fin-land, intyg över ett negativt resultat i coronavirustest som tagits inom 72 timmar eller intyg över en genomgången covid-19-sjukdom för mindre än sex månader sedan, ska du ta ett coronavirustest omedelbart och senast inom 24 timmar efter ankomsten. Detta gäller inte kryssningsresenä-rer som lämnar Finland inom 24 timmar.
Du ska även ta ett andra coronatest tidigast 72 timmar och senast 120 timmar efter ankomsten (se ovan).

Coronatesterna är obligatoriska i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar och försummelse av dem är straffbar. Plikten att ta ett coronavirustest gäller också finländska medborgare.

Du kan boka en testtid
•    I första hand i Finentry-tjänsten på finentry.fi.
•    På coronarådgivningen i din hem- eller vistelseort. 
•    Helsingforsbor kan boka tid 
o    på omaolo.fi (endast om du har symtom)
o    på telefonnumret 09 3101 0024, mån-fre kl. 8–16.
 


FINENTRY gör det smidigare att anlända till Finland

Med hjälp av tjänsten Finentry vill man säkerställa smidiga resor för arbete och fritid trots coronasituationen.
Den digitala tjänsten ger information om testningspraxis och karantän som coronavirusepidemin kräver i Finland. Tjänsten gör också tillgången till avgiftsfri coronavirustestning i Finland smidigare.

I tjänsten kan man:
•    boka tid till coronavirustest i Finland
•    få anvisningar per sms om att anlända till testet
•    få coronatestets resultat per sms
 

Bekanta dig med Finentry tjänsten 

Ska du resa till Estland?

Kontrollera Estlands coronaanvisningar för dem som anländer till landet: 
Travelling to Estonia 
The Health Board’s self-service portal

Närmare information om resor bör alltid kontrolleras på rederiets egen webbplats.
 

Statsrådets kansli svarar på frågor som gäller restriktioner för fartygstrafiken

Sidan uppdaterades senast 20.5.2022:  Hälsokontroller i Helsingfors passagerare terminaler har slutat. Helsingfors Social- och hälsovården fortsätter med häsorådgivning.