Fartygsrutten mellan Nordsjö och Muuga effektiviseras: en ny dubbelramp blev färdig i Nordsjö hamn

11.05.2023
Nyheter
Rekkoja ajaa sisään laivaan kahdella rampilla yhtäaikaisesti.

I Nordsjö hamn byggdes en ny dubbelramp som betjänar bilfrakt- och passagerartrafiken till Muuga i Tallinn. Användningen av dubbelrampen förkortar vändtiderna för fartygen då de kan lastas och lossas samtidigt på två däck. 

Eckerö Lines fartyg Finbo Cargo använde dubbelrampen genast efter att den hade blivit färdig. Användningen av den nya rampen gör fartygens besök i Nordsjö hamn snabbare, varvid fartygsplatsen kan ta emot upp till tre ro-pax-fartyg per dag.

– Den nya dubbelrampen tryggar möjligheterna i Nordsjö hamn att öka kapaciteten för godstrafiken till Estland, berättar Jukka Kallio, Helsingfors Hamns direktör med ansvar för godstrafik, om rampens betydelse.

– Fartygsrutten mellan Nordsjö och Muuga är en direkt rutt mellan huvudstäderna utan behov av att åka via centrumen. Den erbjuder en praktisk rutt för frakt som transporteras med långtradare och släpvagnar, men också för passagerare som reser med bil. 

Byggandet av dubbelrampen bidrar till att göra sjötrafiken mellan Helsingfors och Tallinn smidigare samt till utvecklingen av det transeuropeiska nätverket Ten-T. Projektet har fått 30 % stöd från EU:s investeringsprojekt TwinPort 4. 

co-financed by EU logo

*ro-pax-fartyg = ett fartyg som transporterar frakt som transporteras i långtradare och släpvagnar, och som också tar ombord passagerare